Verzet anno 2021

Jordy Zwarts (44) bindt met zijn Nationale Bond tegen Overheidszaken
de strijd aan met de zittende macht. Of het nou gaat om wanbeleid, de
verplichte zorgverzekering of 5G. Een Schilderswijkschoffie dat de rechter lik op stuk geeft, een moderne variant op David en Goliath. 

Op zoek naar gouden keeltjes

Muzikant Alex Broekhart is op zoek naar dak- en thuislozen met een gouden keeltje of andere muzikale talenten. In het kader van het Eurovisie Songfestival dat dit jaar in mei in Rotterdam wordt gehouden, wil Broekhart een speciaal programma opzetten voor mensen zonder vaste verblijfplaats.

Haagse steun

Na de steun van vele voormalige burgemeesters van Den Haag,
draagt ook Jan van Zanen stichting Haags Straatnieuws een
warm hart toe. De burgemeester is sinds kort ambassadeur van
stichting Haags Straatnieuws, daarover lees je meer op onze
nieuwspagina op bladzijde 6! Wij zijn natuurlijk erg blij met dit
nieuws en de steun vanuit de politiek. Op de nieuwspagina lees je bovendien ook over een digitaal werkbezoek van koningin
Máxima aan de stichting Kamers met Aandacht. Een vrij nieuw
concept om jongeren, zonder sociaal vangnet, toch zelfstandig
te laten wonen en zo ook de dakloosheid onder jongeren te
bestrijden. Mooi dat er steeds meer initiatieven komen om
verschillende doelgroepen te ondersteunen. Veel leesplezier!

Natascha Frensch
redactie@haagsstraatnieuws.nl