Doneren

Straatnieuws kan bestaan dankzij de lezers en donateurs. De laatste houden de krant overeind in minder makkelijke tijden. Geven is sinds 2011 nog aantrekkelijker, omdat Straatnieuws een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is met RSIN-nummer 8070.82.107. Donaties zijn welkom bij:

Straatnieuws, Koninginnegracht 7, 2514 AA Den Haag

ING rekeningnummer NL90INGB0007544612