‘We houden elkaar warm’

Op 26 maart maakte het CBS bekend dat het aantal daklozen het afgelopen jaar is geschat op circa 30.600, een stijging van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel het om een schatting gaat, reageren hulporganisaties geschokt. Het Leger Des Heils zegt ‘zwaar teleurgesteld’ te zijn in de cijfers. Ook roept het de overheid op om zo snel mogelijk minstens 10.000 extra woonplekken voor daklozen te regelen en voor een structurele oplossing te zorgen.

Reacties zijn gesloten.