‘Het is geen wedstrijd’

De coronapandemie heeft laten zien hoezeer we met elkaar verbonden zijn. Volgens de nieuwe predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam liggen woorden en daden dicht bij elkaar. Ranfar Kouwijzer: ‘Ik geloof echt in een meer inclusieve maatschappij. Het is geen wedstrijd, het is leven. Iedereen hoort erbij

‘Net een film, zo onwerkelijk’

De kwetsbaarste mensen zijn het hardst geraakt door de coronapandemie. Dat geldt ook voor straatkrantverkopers van over de hele wereld. Ze verloren vaak een groot deel van hun inkom-sten, raakten geïsoleerd en hadden soms maar moeilijk toegang tot voedsel en gezondheids-zorg. Zes van hen blikken terug op een bewogen jaar en hopen dat 2021 beter wo