12 juli 2024 Den Haag gaat daklozen en asielzoekers opvangen in oud ziekenhuis

De gemeente Den Haag gaat de komende jaren asielzoekers, statushouders en daklozen onderbrengen in een voormalig pand van het HagaZiekenhuis. Na een verhitte discussie stemde de gemeenteraad gisteravond in met de financiering van dit plan, waarvoor 26,5 miljoen euro is uitgetrokken, aldus Omroep West. Buurtbewoners uitten de afgelopen maanden veel protest, uit angst voor overlast door de nieuwe bewoners.

Vanaf juli volgend jaar wil Den Haag in totaal 740 mensen huisvesten in het gebouw. Dit omvat 440 asielzoekers, 105 starters of studenten, en kleinere aantallen dakloze gezinnen en statushouders (personen die succesvol de asielprocedure hebben doorlopen). Deze opvang is gepland voor maximaal zeven jaar, waarna de gemeente het gebouw wil ombouwen tot een appartementencomplex. Eind vorig jaar kocht de gemeente twee leegstaande locaties van het HagaZiekenhuis met het doel er woningen van te maken.

Bron: NOS.nl

13 juni 2024 SCP: Omslag bij gemeenten nodig om deel inwoners écht te bereiken

Gemeenten weten mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein niet altijd goed te bereiken. Daardoor kan een groep kwetsbare mensen erger in de problemen komen dan nodig is. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht wat de oorzaak is en wat gemeenten en dienstverleners kunnen doen om dit te verbeteren. Uit dit onderzoek, dat vandaag verschijnt, blijkt dat er een perspectiefwisseling nodig is in het denken en de werkwijze van veel gemeenten: van niet-gebruik van voorzieningen naar bereik van mensen die ondersteuning het meest nodig hebben.

Het nieuwe onderzoek ‘Zien, luisteren en helpen’ is een vervolg op het SCP-onderzoek ‘Gezien, gehoord en geholpen willen worden’ met ervaringsverhalen van mensen die door hun gemeente niet (voldoende) werden bereikt. Dit zijn vaak kwetsbare mensen met complexe problemen, zoals een combinatie van schulden, gezondheidsproblemen en sociaal isolement. Waar het SCP zich in het eerste onderzoek richtte op de leefwereld van mensen, gaat dit vervolgonderzoek over de systeemwereld: hoe komt het dat gemeenten mensen niet bereiken en wat is daar aan te doen?

Lees hier het onderzoek

27 mei 2024 Leren van gemeenten hoe knelpunten dak- en thuisloosheid aan te pakken

Welke knelpunten ervaren (jonge) mensen die dak- en thuisloos zijn om de basis weer op orde te krijgen? En wat is nodig in de praktijk om hen passende ondersteuning te bieden. Movisie, Jongerenpanel de 3e Kamer en mensen met ervaringskennis vanuit belangenbehartiging 27+ onderzochten in acht gemeenten hoe het er in de huidige praktijk voorstaat en delen goede voorbeelden in een rapport en een factsheet.

Professionals moeten kunnen doen wat nodig is om snel hulp te bieden. Dat is de kern van actielijn 4 van het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis (2023-2030). Regie, snelheid en menselijke maat, daar draait het om. Maar hoe krijgen gemeenten dat voor elkaar? In de gemeenten Groningen, Vlissingen, Leiden, Enschede, Den Haag, Zwolle, Rotterdam en Haarlem interviewden vertegenwoordigers van VWS, Movisie, Jongerenpanel de 3e Kamer en belangenbehartiging 27+ in elke gemeente professionals, beleidsmedewerkers en mensen met ervaringskennis.

 Op de website van Movisie worden een aantal van hun inzichten en adviezen gedeeld.

15 mei 2024 Inschrijving gestart voor prestigieuze Hein Roethof Preventieprijs

Wint een project uit Den Haag of Rotterdam straks 20.000 euro om het project uit te bouwen?

De prestigieuze Hein Roethof Preventieprijs komt er weer aan. Organisaties en samenwerkingsverbanden worden aangemoedigd om hun baanbrekende inspanningen op het gebied van criminaliteitspreventie en sociale veiligheid te delen. Het beste initiatief wordt 28 oktober beloond met de prijs en een bedrag van 20.000 euro.

De prijs is vernoemd naar politicus Hein Roethof. Hij maakte in de tweede helft van de jaren tachtig naam met de preventie van criminaliteit. De commissie-Roethof kwam vooral in het nieuws door het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit uit 1985, een krachtig pleidooi voor criminaliteitspreventie. In 1987 riep het ministerie van Justitie en Veiligheid daarom de Hein Roethof Preventieprijs in het leven. De organisatie van de Hein Roethof Preventieprijs is in handen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), die vanaf dit jaar de prijs elk jaar uitreikt.

Inschrijven kan tot 1 augustus 2024
Houd jij je in de regio Den Haag of Rotterdam bezig met een project op het gebied van criminaliteitspreventie of sociale veiligheid? Dan kun je deze aanmelden tot 1 augustus 2024.

De prijs staat open voor een breed scala aan initiatieven uit heel Nederland. Iedereen kan deelnemen: buurtwerkers, jongerenwerkers, bewonersverenigingen, wijkraden, politie, bedrijven, verenigingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en Openbaar Ministerie. Wel zijn er een aantal criteria waar het project aan moet voldoen.

Een jury van specialisten uit verschillende hoeken van het veiligheidsdomein, beoordeelt de inzendingen langs acht criteria, die op de website hetccv.nl/heinroethofpreventieprijs staan vermeld. Via dezelfde website vind je ook het inschrijfformulier voor aanmeldingen.

Uitreiking
Op 28 oktober ontvangt de winnaar van de Hein Roethof Preventieprijs 2024 niet alleen erkenning en landelijke media-aandacht, maar ook 20.000 euro om het project verder uit te bouwen en een kunstwerk van Jan Ketelaar. De uitreiking vindt plaats op een feestelijke bijeenkomst in Utrecht.

23 april 2024 Grote steden vangen daklozen gratis op vanwege verwachte vrieskou

De vier grote steden van Nederland – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – zorgen tot en met donderdag voor gratis opvang van daklozen vanwege de verwachte vrieskou. Dit initiatief, bekend als de winterkouderegeling, gaat in zodra de temperatuur onder een bepaalde grens daalt. Het doel is om te voorkomen dat mensen zonder huis in koude omstandigheden buiten moeten overnachten.

Alle daklozen kunnen gebruik maken van deze opvang, ongeacht hun status of papieren. Dit betekent dat iedereen die hulp nodig heeft, zich geen zorgen hoeft te maken over administratieve belemmeringen en direct toegang krijgt tot een warme en veilige plek.

Bron: Nu.nl

14 april 2024 ROOM FOR CHANGE helpt 150 daklozen van de straat

Het initiatief ROOM FOR CHANGE, voorheen bekend als GiveMe5, heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Het programma heeft tot nu toe 150 mensen geholpen om een leven op straat achter zich te laten. Het initiatief richt zich op het verminderen van dakloosheid in Nederland. De samenwerking tussen de hotelindustrie en maatschappelijke organisaties speelt hierin een cruciale rol, waarbij daklozen niet alleen tijdelijk onderdak wordt geboden, maar ook begeleiding naar permanente huisvesting en indien mogelijk naar werk.

Sinds de start van het programma door het ondernemerscollectief The Present Movement, actief in steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, en Eindhoven, heeft ROOM FOR CHANGE al indrukwekkende resultaten geboekt. In samenwerking met lokale hotels en maatschappelijke partners streeft het initiatief ernaar om de komende periode uit te breiden naar vier andere steden waar de nood hoog is.

Roos Meijer, de programmamanager, benadrukt de noodzaak van brede samenwerking en partnerships: “Het is een beweging waar iedereen in de samenleving voor nodig is. We besparen de samenleving niet alleen aantoonbaar veel geld, maar het zijn vooral de 150 mensenlevens die we samen hebben kunnen veranderen die ons motiveren om elke dag weer ons bed uit te komen.”

Bron: Fonkmagazine.nl

13 april 2024 Corporaties willen vaker huizen delen

In Nederland kampt men met een paradox van woningtekorten terwijl veel bestaande woningen ‘onderbewoond’ zijn, waarbij huizen minder bewoners hebben dan mogelijk is gezien het aantal slaapkamers. Dit fenomeen, waarbij 61% van de Nederlanders in een te groot huis woont, wordt verergerd door de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, waarvan meer dan de helft aan alleenstaanden verhuurd wordt. Als reactie hierop introduceren woningcorporaties ‘woningdelen’ om de bestaande voorraad efficiënter te benutten, door grotere woningen aan meerdere alleenstaanden te verhuren, wat niet alleen sneller huisvesting biedt maar ook besparingen op huurtoeslag kan realiseren.

Lees het artikel van de NOS.

5 april 2024 Music for shelter zoekt muziekinstrumenten

Tijdens de voorjaarsschoonmaak kom je misschien wel een muziekinstrument tegen. Deze kun je doneren aan Music for Shelter. Dit initiatief, gesteund door pianiste Iris Hond, biedt aandacht en troost aan mensen die het nodig hebben, waaronder de cliënten van KesslerPerspektief.
Jouw ongebruikte muziekinstrument kan een wereld van verschil maken in iemands leven. Heb je een muziekinstrument, groot of klein, dat je niet langer gebruikt en wil je dit doneren aan een prachtig doel? Neem dan contact op met de Iris Hond Foundation via info@irishondfoundation.nl

29 maart 2024 Daklozenopvang aan Haagse Sportlaan blijft twee maanden langer open

De daklozenopvang aan de Sportlaan in Den Haag krijgt een verlenging van twee maanden. De opvang in het oude HagaZiekenhuis zou eerst in april sluiten maar blijft nu tot eind mei open. Deze beslissing zorgt ervoor dat de bewoners meer tijd en ondersteuning krijgen om een stabiele woonsituatie te vinden.

Naast de verlenging van de huidige opvang werkt Den Haag ook aan het openen van nieuwe opvanglocaties vanaf mei. Deze stappen zijn onderdeel van een groter plan om de de opvang van daklozen in de stad te verbeteren.​

Bron: Zoetermeers Dagblad.

19 maart 2024 Kamervragen naar aanleiding van hartverscheurend verhaal dakloze moeder Mila

De ChristenUnie heeft Kamervragen gesteld over het verhaal van Mila, een dakloze moeder die met haar baby in een auto in Amsterdam woont. De gemeente Amsterdam weigerde haar een urgentieverklaring, wat landelijk voor veel verontwaardiging zorgde.

Diverse media besteedden aandacht aan Mila’s verhaal, wat D66 al bewoog om raadsvragen te stellen. De ChristenUnie zoekt nu opheldering van de verantwoordelijke ministers over deze kwestie.

Bron: Hart van Nederland