11 augustus 2017 Verkoper Robert weer terug van Utopia

5 weken was hij te zien in de realityserie Utopia: onze verkoper Robert. Inmiddels staat hij weer op zijn vaste stek voor de Bijenkorf in Den Haag.  “Aan de ene kant voelt het goed, aan de andere kant voelt het alsof ik weer terug bij af ben. Weer in een nachtopvang, weer dakloos, weer dat ik moet vechten tegen het vooroordeel dat er tegen mijn soort mensen bestaat.”  Bekijk hier het interview van Den Haag FM.

Amsterdam onderzoekt situatie LHBTI-daklozen

Gemeente Amsterdam gaat in samenwerking met Movisie problemen rondom Amsterdamse LHBTI-jongeren onderzoeken die dakloos- en thuisloos zijn. “Het aandeel van LHBTI-jongeren in deze groep is verbazingwekkend hoog. We willen daarom in beeld krijgen wat de ervaringen, problemen en behoeften van deze groep in Nederland zijn”.

Lees hier meer 

21 juli 2017 Nieuwe locatie voor dagbesteding zoekt vrijwilligers

In september opent de Kessler Stichting een nieuw Pakkie Deftig filiaal, een kledingsorteercentrum en een fietsenwerkplaats aan de Esperantostraat 12 in Den Haag. Hier is ruimte voor zo’n twaalf deelnemers per dagdeel.
Kleding wordt er opgehaald en gesorteerd. Daarnaast worden er fietsen gerepareerd en voor een bescheiden prijsje verkocht aan cliënten die geen fiets (meer) hebben. De deelnemers worden begeleid door medewerkers dagbesteding en ze worden daarbij ondersteund door vrijwilligers. Heb je tijd over die je graag maatschappelijk verantwoord wil besteden? Voel je goed bij hun doelstelling om kwetsbare mensen weer op weg te helpen in hun ontwikkeling? Neem dan contact op met Taïs Vijnckt voor meer info:

070 – 8 500 500 | vrijwilligers@kesslerstichting.nl

www.kesslerstichting.nl 

29 juni 2017 Meer dan 100.000 mensen in 2016 in aanraking met Leger des Heils

Meer dan 100.000 mensen in Nederland kwamen in 2016, voor het eerst of opnieuw, in aanraking met het Leger des Heils. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de organisatie. Meer dan 56.000 daarvan klopten aan om professionele welzijns- of gezondheidszorg. Ruim 17.000 werden begeleid vanuit de jeugdbescherming en reclassering. De overige 30.000 namen deel aan één of meer activiteiten uitgevoerd door andere onderdelen van het Leger des Heils. Lees hier meer.

Fins experiment basisinkomen heeft succes

Finland experimenteert sinds vijf maanden met het basisinkomen. Deelnemers zien nu al veel voordelen: ze hebben minder stress, een grotere prikkel om werk te vinden en meer tijd om een eigen bedrijf op te starten. Lees hier het artikel van Welingelichtekringen.nl

Rotterdam opent ‘asowoningen’ voor extreme overlastgevers

In Rotterdam zijn elf huizen geopend voor mensen die veel overlast veroorzaken. De containerwoningen zijn neergezet op een industrieterrein in de buurt van het vliegveld. Lees hier het artikel van NOS.

20 mei 2017 Coop en Voedselbanken Nederland tekenen voor samenwerking

Supermarktketen Coop en Voedselbanken Nederland tekenden deze maand een samenwerkingsovereenkomst, waardoor elke Coop-supermarkt in Nederland de lokale voedselbank kan steunen.

Gerard Koning, Commercieel Directeur Coop: “We zijn trots op deze samenwerking met Voedselbanken Nederland. Hiermee helpen we niet alleen voedselverspilling tegen te gaan, maar hopen we ook het verschil te maken voor een groep kwetsbare mensen.”

Willem van Prooijen, bestuurslid Voedselverwerving bij Voedselbanken Nederland: “Coop heeft met ruim 260 winkels een goede spreiding in Nederland. Daardoor kunnen veel voedselbanken gebruik maken van deze samenwerkingsovereenkomst.”

Straat Academie geeft (ex-)daklozen perspectief

Het Straat Consulaat in Den Haag vindt het belangrijk om mensen die aan de onderkant van onze maatschappij leven perspectief te geven. Leren en ontwikkelen van o.a. communicatieve eigenschappen komen aan de orde in de workshops die zij elke twee weken aanbieden. Op donderdag 1 juni organiseren ze weer een workshop op hun locatie aan de Parkstraat 32. 

Deelnemers kiezen zelf waar de workshops over moeten gaan. Een greep uit de onderwerpen:

– feedback geven en ontvangen
– gesprekstechnieken
– debatteren
– effectief vergaderen

Maar ook luchtige onderwerpen staan op het programma. Museumbezoek aan het prachtige Escher museum in Den Haag  gevolgd door discussie is een voorbeeld hiervan.

De workshops vinden plaats in de even weken, op donderdag van 10:00 – 14:30 uur, bij Straatconsulaat, Parkstraat 32 te Den Haag. Er worden steeds twee blokken verzorgd, onderbroken door een lunch. www.straatconsulaat.nl 

 

 

10 mei 2017 Feestelijke heropening Emmaus Beeklaan

Zaterdag 13 mei is de heropening van Emmaus Beeklaan in Den Haag! Met een grondige verbouwing gaven beheerders Geertje en Jorg een nieuwe positieve boost aan deze kringloopwinkel. Alle reden voor een feest! Op het programma staan onder meer live optredens van Eigen Hulp en Tim Akkerman.

Met muziek, hapjes en mooie spullen wil Emmaus deze dag geld ophalen voor een ziekenhuisproject van Wilde Ganzen in Palestina, waar een ernstig tekort is aan elektriciteit door de bombardementen van Israel. Met de aanschaf van zonnepanelen kan worden voorzien in de eigen elektriciteitsbehoefte.

Emmaus kennen veel mensen als winkel met tweedehands spullen, maar de sociale functie ervan is minder bekend. Veel vestigingen van Emmaus zijn woonwerkgemeenschappen die onderdak en vrijwilligerswerk bieden aan wie dat om welke reden dan ook nodig heeft. Je kunt daarbij denken aan mensen die elders niet meekomen in de maatschappij zoals die is georganiseerd. Mensen die niet kunnen voldoen aan het bedrijfsmatige denken bijvoorbeeld, of allerlei andere verwachtingen. Of mensen die om een andere reden niet mee kunnen komen.

Geertje en Jorg beheren Emmaus tegen een zakgeldregeling. Wat overblijft van de verkoop gaat naar sociale projecten in Nederland en buitenland, die samen met de vrijwilligers worden gekozen.

Zaterdag 13 mei, 13.00-16.00u. Beeklaan 299 en 315 in Den Haag. Bekijk de facebookpagina voor meer info

 

16 april 2017 Petitie voor warmere winteropvang aangeboden aan Karsten Klein

Bijna 1100 mensen ondertekenden de petitie van Straatconsulaat voor een warme winterregeling voor daklozen. De petitie pleit voor een doorlopende winterregeling voor daklozen, in plaats van een temperatuur gebonden regeling, zoals nu het geval is. Wethouder zorg Karsten Klein nam de petitie 14 april in ontvangst.

De huidige Haagse “winterregeling” voorziet in nachtopvang voor daklozen zodra het 5 dagen aaneengesloten 0 graden Celsius of lager is,  of als er een weersverwachting is die hieraan niet voldoet maar die ook ontoelaatbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Bijvoorbeeld door een combinatie van harde wind, regen of sneeuw. Als deze situatie zich niet voordoet, gaat de winteropvanglocatie niet open. De opvang gaat ook niet open als men niet op tijd in de gaten heeft dat het koud wordt of dat de koude langer duurt dan in eerste instantie verwacht. Maar ook niet  als het regent en waait en de mensen buiten door en door nat en koud worden.

Ervaringsdeskundige Jhonatan van der Hoorn sprak 14 april in bij de de gemeenteraadsvergadering in Den Haag.  “Een doorlopende winterregeling is wat ons betreft humaner dan een temperatuur gebonden regeling. Sterker nog, de mensen hebben het hele jaar door recht op opvang! Ze hebben recht op een basis, zodat ze van daaruit hun leven weer op de rails kunnen krijgen, eventueel met hulp en ondersteuning,” aldus Jhonatan.
“Ik verbleef zelf verschillende periodes in de nachtopvang. In de winter zien dat mensen geweigerd worden en de nacht op straat moeten doorbrengen is voor mij onmenselijk en onbegrijpelijk. Om mensen, en zeker jongeren, in beeld te krijgen en te houden is het belangrijk dat iedereen altijd de mogelijkheid heeft om naar binnen te gaan. Wij hopen dat de gemeenteraad en de wethouder de handtekeningen serieus neemt en voor de komende winter zorg draagt voor een warme winterregeling!”

Bron: Straatconsullaat.nl