1 december 2023 Nieuw distributiepunt Straatnieuws in Den Haag

Per 1 november heeft het Leger des Heils de samenwerking met Straatnieuws beëindigd. Dat betekent dat Straatnieuws niet meer vanuit het pand van het Leger des Heils aan de Wagenstraat gedistribueerd wordt. Straatnieuws ging naarstig op zoek naar een andere locatie en met succes: het adres van het nieuwe onderkomen is: Stationsweg 6, 2515 BN, Den Haag.

Op 12 december tekenen Straatnieuws-voorzitter Marieke Bolle, Chris Schaapman en Jo Baarda (beiden van Kerk&Co) de gebruikersovereenkomst voor de nieuwe ruimte.

Naast coördinator Lilian van Herpen komt Judith Eykelenboom het coördinatieteam versterken. Zij nemen drie dagen in de week de consulten en de distributie aan de Stationsweg 6 op zich.

27 november 2023 Koud en stormachtig weer: daklozen kunnen terecht in winterkoudeopvang

Dak- en thuislozen in Den Haag kunnen maandagavond het stormachtige weer uitzitten in de winterkoudeopvang. Volgens de gemeente zijn de weersomstandigheden zo slecht, dat het medisch niet verantwoord is om buiten te slapen.

De opvang is bedoeld voor dak- en thuislozen die zelf geen onderdak kunnen vinden tijdens de aanhoudende storm. Zij kunnen maandagavond tussen 18.00 uur en de volgende ochtend 10.00 uur terecht bij de opvang, een leegstaand schoolgebouw aan de Rooseboomstraat in Den Haag.

Bron: Omroep West

2 november 2023 Winteropvang voor daklozen aan Sportlaan Den Haag weer open

De gemeente Den Haag vangt vanaf vandaag weer dak- en thuisloze mensen op in het oude Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan in de Vogelwijk. Deze winteropvang is 24 uur per dag open, 7 dagen per week.

Lees het artikel van Dagblad 070.

27 september 2023 Vraagtekens bij cijfers CBS over aantal daklozen

Volgens het CBS is er een daling van het aantal dak- en thuisloze mensen. Diverse opvanglocaties zien echter een overvolle opvang en stellen vraagtekens bij de door het CBS gebruikte rekenmethode.

Lees het artikel van Nu.nl

24 september 2023 Het schreeuwende tekort aan opvang in Den Haag

Op een gewone dag fietst Jeroen Melchior als outreachend medewerker voor Straat Consulaat,  door de straten van Den Haag. Zijn missie is simpel, maar niet altijd gemakkelijk: de dak- en thuisloze mensen in Den Haag bijstaan en ondersteunen. Hoewel hij vele gezichten herkent en talloze verhalen heeft  gehoord, wordt één pijnlijk feit met elke fietstocht kristalhelder: Den Haag kampt met een schreeuwend tekort aan opvangplekken, en dit heeft tragische en soms dodelijke gevolgen.

Lees het blog van Jeroen via Straatconsulaat.nl

1 september 2023 Wereld Dakloze Mensen Dag – 10 oktober

Op Wereld Dakloze Mensen Dag (10 oktober 2023) organiseert het Straat Consulaat in samenwerking met SamenThuis2030 een mars in Den Haag.

Tien oktober staat sinds 2010 wereldwijd in het teken van de onacceptabele situatie waarin dak- en thuisloze mensen verkeren. Zolang dakloosheid bestaat, blijft actievoeren op Wereld Dakloze Mensen Dag keihard nodig. Deze dag is bedoeld om de problemen rond dakloosheid en het gebrek aan betaalbare huisvesting onder de aandacht te brengen. Daarnaast willen we maatschappelijke en politieke betrokkenheid stimuleren, die essentieel is voor de aanpak van dakloosheid in Nederland.

Straat Consulaat: “Hier in Den Haag ligt de focus op wonen, en de aanhoudende noodzaak om te zorgen voor voldoende passende, betaalbare huisvesting voor dak- en thuisloze mensen. We willen meer bewustzijn creëren over de situatie van dakloze mensen in de stad en ervoor zorgen dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen en bestrijden van dakloosheid.”

Praktische details

Locatie: Straat Consulaat, Torenstraat 35A
Verzameltijd: 14:30 uur
Lunch: 15.00 tot 16.00 uur (voor alle deelnemers)
Start Mars: om 16.00 uur lopen we in een mars richting het Spui, waar we van 17.00 tot 18.00 uur met de deur in huis vallen.

Meld je hier alvast aan als je wilt meelopen in de Mars.

Bron: straatconsulaat.nl

SCP-onderzoek over gemiste ondersteuning uit het sociaal domein

Uit eerder SCP-onderzoek kwam naar voren dat mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein, niet altijd (op tijd) worden bereikt. Om meer zicht te krijgen op de leefwereld van deze groep heeft het SCP gesprekken gevoerd met mensen die door een crisissituatie een dringende hulp- en zorgvraag hebben maar onvoldoende, niet passende of te laat hulp hebben gekregen. Deze ervaringsverhalen – gebundeld in het SCP-rapport ‘Gezien, gehoord en geholpen willen worden’ – laten zien hoe ingewikkeld het voor sommige mensen is om de juiste ondersteuning te krijgen.

Het SCP geeft met dit kwalitatief onderzoek gemeenten en instanties binnen het sociaal domein inzicht in hoe complex de levenssituatie van mensen vaak is, hoe mensen in een crisissituatie het aanvraagproces van hulp en ondersteuning ervaren, welke invloed hun zoektocht heeft op hun dagelijks leven en hoe het mis kan gaan. De onderzoekers signaleerden tijdens het onderzoek terugkerende thema’s die als rode draden door de verhalen liepen. Deze thema’s vormen aanknopingspunten waarmee gemeenten, beleidsmakers en hulpverleners hun beleid en werkwijze in het sociaal domein zouden kunnen verbeteren.

De belangrijkste constatering is dat de leefsituatie van mensen het uitgangspunt moet zijn bij ondersteuning waarbij er meer rekening wordt gehouden met de complexiteit van de levenssituatie waarin deze mensen vaak verkeren. Wat in de verhalen steeds boven komt drijven, is de behoefte van mensen om gezien, gehoord en geholpen willen worden.

Naast dit onderzoek gaat het SCP de komende tijd in gesprek met enkele gemeenten over het beter bereiken van mensen die ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben. Er wordt dan dieper ingegaan op het beleid en de uitvoeringspraktijk. De resultaten van dit nog lopende vervolgonderzoek verschijnen begin volgend jaar.

Lees hier het volledige onderzoek

26 juni 2023 KidsRights Index 2023: Nederland schendt fundamentele kinderrechten

Nederland presteert ondermaats op het gebied van de naleving van kinderrechten. Dit blijkt uit het KidsRights Index-rapport voor 2023 dat vandaag gepubliceerd is door de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ons land daalde maar liefst 16 plaatsen naar de 20e positie op de ranglijst en viel daarmee voor het eerst buiten de top 10. De significante daling wordt veroorzaakt door slechte scores in de domeinen gezondheid en gunstig klimaat voor de rechten van het kind. Op mondiaal niveau waarschuwt het rapport voor een wereldwijde polycrisis.

De KidsRights Index is de eerste en enige mondiale ranglijst, die jaarlijks meet hoe kinderrechten in 193 landen worden gerespecteerd in de domeinen op het gebied van 1) leven, 2) gezondheid, 3) onderwijs, 4) bescherming, 5) creëren van een gunstig klimaat voor de rechten van het kind. Dit jaar werd er een zesde domein toegevoegd: klimaatverandering. In de index van 2023 zakt Nederland van de 4e naar de 20e positie. Buurlanden Duitsland en België staan respectievelijk op de vijfde plaats en achttiende plaats.

De grootste achteruitgang is te zien in Domein 5 (‘gunstig klimaat voor de rechten van het kind’). Hier scoort Nederland ondermaats op de indicator ‘beschikbaar budget’. Dit wil zeggen dat er naar rato van het budget van de Nederlandse overheid, maar een zeer laag percentage naar kinderen gaat. Ook haalt Nederland in dit domein de laagst mogelijke score op de indicator ‘belang van het kind’, wat betekent dat Nederland het beginsel van het belang van het kind onvoldoende toepast bij beslissingen die kinderen aangaan. Een andere significante daling voor Nederland wordt onder meer veroorzaakt door slechte scores in Domein 2 (gezondheid). Dit is bijvoorbeeld te verklaren door de huidige lange wachtlijsten in de jeugdzorg en jeugdbescherming.

Op vijf indicatoren boekte Nederland sinds 2015 al geen vooruitgang meer. Dit zijn de indicatoren: ‘non-discriminatie’, ‘respect voor de mening van het kind’, ‘wetgeving’, ‘middelen’ en ‘gegevens’.

Schending van de kinderrechten

Volgens de KidsRights Index maakt Nederland zich schuldig aan schending van enkele fundamentele kinderrechten, onder andere op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. De staat kan namelijk niet de benodigde zorg of bescherming bieden voor een grote groep kwetsbare kinderen. Denk hierbij aan kinderen die afhankelijk zijn van  jeugdzorg en jeugdbescherming, kinderen die in armoede leven of asielzoekerskinderen die leven in azc’s. Diverse overheidsinspecties sloegen recent nog alarm over de opvang van asielzoekerskinderen. Bovendien is er ook sprake van regionale kansenongelijkheid, waarbij bepaalde groepen Nederlandse kinderen minder toegang hebben tot onderwijs of jeugdzorg. Kinderen uit benadeelde groepen worden volgens het rapport onevenredig hard geraakt.

Dringende oproep

Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights is uiterst kritisch: “Deze dramatische cijfers zijn een terugslag van jarenlang slecht beleid op het gebied van kinderrechten. De VN heeft dit al vaker aangekaart en met de aanbevelingen en zorgen is in de afgelopen jaren niets gebeurd. We schieten als Nederland over de gehele linie tekort op het gebied van kinderrechten, denk hierbij aan jeugdzorg, jeugdbescherming, kinderparticipatie en discriminatie. Door de stijging van het kinderarmoedecijfer zijn er nu nog meer kinderen die minder kansen krijgen. Bovendien zien we dat we in Nederland vooral bezig zijn met problemen op de korte termijn op te lossen. Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld, maar presteert op het gebied van kinderrechten ondermaats. Met dit rapport willen we dringend aandacht vragen om de bescherming van kinderrechten in Nederland te waarborgen. De overheid, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden moeten samenwerken om inclusief beleid en programma’s te ontwikkelen die regionale verschillen verminderen en gelijke kansen voor alle kinderen bevorderen.”

17 juni 2023 Oproep Kansfonds: Slimme woonoplossingen gezocht voor dak- en thuisloze mensen

Om dak- en thuisloosheid tegen te gaan, is huisvesting nodig. Kansfonds zoekt naar oplossingen waarmee daadwerkelijk woonplekken gerealiseerd worden. Ze stellen in totaal € 500.000 beschikbaar voor initiatieven die zich inzetten om dak- en thuisloosheid uit te bannen. Ook zoeken ze naar oplossingen waarbij een investering zoals een lening, uitkomst kan bieden.

Heb je een projectidee? Of zie je kansen om gezamenlijk te investeren? Dan is er voor jou een digitale informatiesessie op 26 of 29 juni. Tijdens de sessie is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en te sparren over je project. Vanuit Kansfonds wordt een korte toelichting gegeven waarom ze zoeken naar oplossingen voor meer woonplekken en wat het fonds daarin belangrijk vindt.

Lees meer informatie over de oproep van Kansfonds via kansfonds.nl

Fietsen gezocht voor de Fietsbank

Fietsen is gezond en het draagt bij aan een betere luchtkwaliteit in onze stad. Het is ook een goedkope manier van reizen. Maar niet iedereen heeft geld om een fiets te kopen. Daarom is er in Rotterdam de Fietsbank.

De Fietsbank verzamelt tweedehandsfietsen. Repareert fietsen als dat nodig is, zodat ze weer veilig zijn. En vervolgens gaan de fietsen naar Rotterdammers met een kleine portemonnee.

Heb je een fiets over die nog in goede staat is? Dan kun je deze op verschillende plekken in Rotterdam inleveren. Bekijk hier de inleverplekken

Bron: Gemeente Rotterdam