19 juli 2021 In actie voor bijstands- gerechtigden

De Haagse PvdA, SP en ChristenUnie/SGP willen dat er meer wordt gedaan om mensen te bereiken die recht hebben op bijstand, maar dit niet aanvragen.

Ruim een derde van de mensen met recht op bijstand vraagt die niet aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. Die stelt dat gemeenten hier te weinig zicht op hebben en aandacht voor hebben. Vooral zelfstandigen, jongeren onder de 27 jaar, EU-migranten en laaggeletterden zouden nu buiten de boot vallen. De Haagse PvdA, SP en ChristenUnie/SGP roepen het stadsbestuur op tot actie.

Angst
Mensen zouden afgeschrikt worden ‘door de juridische toon van de gemeente, complexe regels en angst voor terugbetaling’, aldus het onderzoek. Jongeren onder
de 27 jaar, EU-migranten en laaggeletterden weten nu vaak niet waar ze recht op hebben. “Ik snap wel dat mensen door al het nieuws over de toeslagenaffaire en
doorgeslagen fraudebestrijding huiverig zijn geworden om bijstand aan te vragen,” zegt raadslid Janneke Holman (PvdA). “Dat tij moeten we keren: mensen moeten vertrouwen hebben dat ze terecht kunnen bij de gemeente voor inkomensondersteuning,” voegt ze toe.

28 mei 2021 Rotterdam wil kamerverhuur aan banden leggen en komt met starterslening

Rotterdam wil de toegang tot de woningmarkt verbeteren en komt daarom met nieuwe maatregelen. Het college van b en w wil een starterslening voor Rotterdammers tussen de 18 en 35 jaar voor het kopen van nieuwbouw of een bestaande woning.

Verder zijn er plannen om in meer wijken geen nieuwe vergunningen meer af te geven voor kamerverhuur. Ook zouden mensen met maatschappelijke beroepen zoals leraren, politieagenten en vrijwilligers in een aantal wijken voorrang kunnen krijgen op een huurwoning. ‘Veel Rotterdammers zitten vast omdat ze niet aan een betaalbare woning kunnen komen. Met deze nieuwe maatregelen maken meer starters en gezinnen kans
op een woning,’ zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). De gemeenteraad moet officieel nog instemmen met deze plannen en ‘begin juli nog een positief raadsbesluit nemen over de financiële dekking van de starterslening’. Via de gemeentelijke website www.rotterdam.nl maakt de gemeente nog bekend vanaf welke datum de starterslening is aan te vragen, als dit officieel doorgaat.

Huurwoningen voor mensen uit de opvang in Den Haag

Op een leegstaand terrein aan de Henri Faasdreef en de Oude Middenweg in Den Haag worden binnenkort zeventig tijdelijke huurwoningen neergezet voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. De zogeheten wooneenheden blijven hier volgens de gemeente Den Haag ongeveer drie jaar staan, daarna starten de definitieve bouwplannen voor dit terrein. ‘De 70 huurwoningen aan de Henri Faasdreef/Oude
Middenweg zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die nu nog in een instelling voor maatschappelijke opvang of een zorginstelling wonen, maar door de
krappe woningmarkt geen betaalbare woonplek kunnen vinden. Daardoor houden deze zelfredzame mensen noodgedwongen een kostbare plek in de opvanginstellingen bezet, waardoor kwetsbare mensen hier niet terecht kunnen,’ aldus de gemeente.

Doorstroming
Om de doorstroming te stimuleren zoekt de gemeente overal in de stad naar extra woonplekken. In de geplande tijdelijke woningen aan de Henri Faasdreef/Oude Middenweg kan men, net als in een gewone huurwoning, zelfstandig wonen met een eigen voordeur, sanitair en keukenblok en betaalt men huur aan de beheerder. Naar verwachting kunnen de nieuwe bewoners er vanaf eind augustus komen wonen.

22 mei 2021 Hulp voor bewoners Schilderswijk

Door een heftige brand werden diverse woningen in de Haagse Schilderswijk onbewoonbaar. Diverse stichtingen steken de handen uit de mouwen en zamelen spullen en geld in. Vooral kleding, toiletartikelen en speelgoed worden gevraagd.
Tussen 12:00 uur en 21:00 uur kunnen de schone en bruikbare spullen afgeven worden op deze locaties. De inzamelingsactie loopt t/m 31 mei 2021.
Stichting as-Soennah
Fruitweg 5-9
2525 KE DEN HAAG
(hoofdingang Energiestraat)
Talentenhuis
Ferdinand Bolstraat 33
2525 XH Den Haag
Geld doneren kan ook. Stichting Lotje koopt daar dan nieuwe toiletartikelen, sokken en ondergoed voor. Dat kan op rekeningnummer NL50ABNA 0445409304 t.n.v. Stichting Lotje en o.v.v. ‘Hulp voor Schilderswijk’.

10 mei 2021 Pauluskerk Rotterdam zoekt slaapzakken

De Pauluskerk in Rotterdam is op zoek naar gratis
slaapzakken die uitgedeeld kunnen worden aan
dak- en thuislozen.

Niet iedereen die dakloos is, kan namelijk terecht in de
nachtopvang in Rotterdam. ‘En dat terwijl er tot in elk
geval 11 mei een lockdown geldt. Mensen die ‘nietrechthebbend’
zijn en voor 1 april nog niet bekend
waren bij de Maassilo komen er niet in. Ze slapen
dus op straat en komen naar ons om een slaapzak
te vragen,’ laat de Pauluskerk weten op de eigen
Facebookpagina. Er wordt een oproep gedaan om
slaapzakken te doneren. Deze kunnen maandag tot en
met zondag tussen 9.00 en 16.30 uur of tussen 17.30
en 21.00 uur naar de Pauluskerk worden gebracht.
De kerk is gevestigd aan de Mauritsweg. Slaapzakken
graag in een slaapzak of opberghoes doneren. Losse
slaapzakken, zonder hoes, kunnen niet worden
gebruikt, laat de Pauluskerk nog weten.

Pakkie Deftig weer open voor verkopers

Verkopers kunnen sinds kort weer terecht bij Pakkie Deftig om Straatnieuws Den Haag/
Rotterdam in te kopen. De winkel van de Kessler Stichting aan De la Reyweg 530 in Den
Haag was door coronamaatregelen alleen open op afspraak, waardoor er geen verkopers
ontvangen konden worden. Vanwege de versoepelingen kunnen verkopers hier weer
terecht.

11 maart 2021 Burgemeester Jan van Zanen ambassadeur van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam

Burgemeester Jan van Zanen is sinds deze week ambassadeur van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam. Het ambassadeurschap werd bezegeld op het stadhuis. “Het is een eer,” aldus de burgemeester van Den Haag, die ook in Utrecht nauw verbonden was met de lokale Straatnieuws. Van Zanen: “Het is een mooi initiatief, zo kunnen we aandacht geven aan een vaak vergeten groep mensen.”

Naast Jan van Zanen, is burgemeester van Rotterdam, Aboutaleb, ook ambassadeur van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam. In de tijd dat Pauline Krikke burgemeester van Den Haag was, was zij aan Straatnieuws verbonden als beschermvrouwe. Daarvoor is Jozias van Aartsen ambassadeur van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam geweest.

Krant met een hart

Mensen helpen zichzelf te helpen, is het principe van Straatnieuws: een krant met een hart. Straatnieuws werd in december 1996 opgericht om dak- en thuislozen uit Den Haag en omgeving de kans te geven om op een eerlijke manier een boterham te verdienen: niet stelen of bedelen. Inmiddels is Straatnieuws gericht op zowel Rotterdam als Den Haag en biedt het tientallen verkopers een bescheiden inkomen en een zinvolle dagbesteding.

Om de krant te mogen verkopen moet de verkoper een, door het Straatnieuws uitgereikt, persoonlijk pasje hebben met de juiste geldigheidsperiode.

6 maart 2021 Eerste universiteit van Nederland gaat strijd tegen menstruatie-armoede aan

De Vrije Universiteit in Amsterdam verstrekt sinds
kort als eerste universiteit in Nederland gratis
menstruatieproducten. In de universiteit is een kast
geplaatst waar mensen die niet veel te besteden
hebben, gratis maandverband of tampons kunnen
pakken.

Vorig jaar besloot Schotland geen geld meer te
rekenen voor menstruatieproducten om zo zogeheten
menstruatie-armoede tegen te gaan. Een internationaal,
maar ook een nationaal probleem, zo bleek onder meer
uit het onderzoek Bloedserieus van Plan International,
dat in 2019 werd gepubliceerd. Aan het onderzoek
deden duizend meisjes en jonge vrouwen tussen de 12
en 25 jaar mee. Bijna negen procent van hen gaf aan
weleens te weinig geld te hebben voor maandverband
of tampons, aldus Plan International. ‘Meer dan de helft
geeft aan menstruatieproducten te duur te vinden.
Ruim negen procent heeft een vriendin of kennis om
maandverband of tampon moeten vragen, omdat ze
daar zelf te weinig geld voor had’, zijn de conclusies uit
het onderzoek.

Steeds meer Nederlanders kloppen bij het Rode Kruis aan voor voedselhulp

Het aantal groepen in Nederland dat bij het Rode Kruis
aanklopt voor Voedselhulp stijgt volgens de organisatie
de laatste tijd explosief. Vooral studenten, ondernemers
en alleenstaande ouders vragen volgens het Rode Kruis
vaker om hulp.

‘In mei vorig jaar deelden we zo’n 2.200
boodschappenkaarten en voedselpakketten per week
uit. De komende weken breiden we de hulp uit naar zo’n
6.000 boodschappenkaarten per week. Voor deze hulp
is meer geld nodig en daarom staat giro 5125 open,’
laat de organisatie eind februari weten. Sinds de start
van de coronacrisis geeft het Rode Kruis voedselhulp in
Nederland. Mensen in nood krijgen een kaart waarmee
ze zelf boodschappen kunnen doen, in samenwerking
met verschillende partnerorganisaties in het hele land. De
hulp is bedoeld voor mensen die tijdens de coronacrisis
niet genoeg geld hebben om eten van te betalen, zoals
mensen die niet voor andere hulp in aanmerking komen
of de weg daarnaartoe niet kunnen vinden. In 2020
bestond de groep die hulp nodig had volgens het Rode
Kruis grotendeels uit ongedocumenteerden, dak- en
thuislozen en arbeidsmigranten. ‘Nu kloppen er echter
steeds meer nieuwe groepen aan voor hulp,’ aldus het
Rode Kruis.

www.rodekruis.nl

16 februari 2021 Stichting Het Vergeten Kind verrast gezinnen in Zoetermeer

Een hoop blije kinderen, nadat stichting Het Vergeten Kind onlangs 58 zogeheten ‘Heppie Boxen’ heeft bezorgd in Zoetermeer. De actie vond plaats tijdens
de campagne ‘Maak je hart voor vergeten kinderen in sociaal isolement’.

Kinderen met de Heppie Box kunnen thuis van alles knutselen en met het gezin leuke activiteiten ondernemen. De box is speciaal door vrijwilligers van de stichting samengesteld. De inhoud is erop gericht om het hele gezin een moment van ontspanning en aandacht te bezorgen. ‘De doos bevat namelijk niet alleen
spelmateriaal, maar ook instructies voor ouders en verzorgers om er een leuke activiteit van te maken. Activiteiten die ze zelf misschien niet hadden bedacht. Zo ontstaan er positieve ervaringen tussen kinderen en hun verzorgers,’ aldus stichting Het Vergeten Kind.

Normaal gesproken organiseert de stichting tijdens de Week van Het Vergeten Kind van 29 januari tot en met 4 februari een groots kinderevent. Dat is dit jaar door de coronamaatregelen alleen niet mogelijk. In plaats daarvan bezorgt Het Vergeten Kind bij 1.000 gezinnen uit vijftien gemeenten een mooie verrassing thuis. De ambassadeurs zijn Jamai Loman en Angela Schijf.