Woningnood


In deze editie van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam opnieuw
aandacht voor woningnood. Op de pagina’s 18 en 19 besteden
we aandacht aan verschillende initiatieven die bewoners zelf
hebben bedacht als oplossing om toch een dak boven hun
hoofd te hebben. Daarnaast blikken we terug op De Nacht van
de Vluchteling. Meerdere vluchtelingen vertellen in deze editie
hun eigen verhaal. Niet te vergeten, al onze mooie rubrieken
zijn natuurlijk ook weer gevuld. Veel leesplezier!