Zorgen over huishoudelijke hulp

De grote steden maken zich zorgen over de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de huishoudelijke hulp. Dat staat in een brief aan de leden van de Tweede Kamer, mede ondertekent door de Haagse wethouder Karsten Klein.

 

Het kabinet wil 1,2 miljard euro bezuinigen, waardoor mensen die nu huishoudelijk hulp ontvangen óf helemaal geen hulp meer krijgen óf veel minder. De bezuinigingen staan volgens de stadsbestuurders haaks op de wens van het kabinet dat mensen langer thuis wonen. Juist de hulp die daarvoor nodig is, zou vrijwel worden wegbezuinigd.

Ook zijn de steden bezorgd over geplande bezuinigingen op de persoonlijke verzorging en de dagbesteding. Deze voorzieningen vallen nu nog onder de AWBZ, maar in de toekomst onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij willen niet voor een onmogelijke opgave komen te staan. Bovendien kunnen mensen met huishoudelijke hulp, hulp bij het douchen of het aantrekken van steunkousen én dagbesteding driedubbel de dupe worden van de kabinetsplannen.