Krant speciaal voor Polen

Nederland telt vanaf 11 januari 2013 een Poolse krant: poPolsku. De Poolstalige krant is bedoeld voor alle Poolse mensen in Nederland, waaronder naar schatting een kleine 30.000 in en rondom Den Haag.

 

De titel poPolsku betekent ‘in het Pools’. “De krant heeft ook een educatief karakter”, benadrukt de organisatie. “In elk nummer staat een Nederlandse les, een samenwerking met een talentrainingcentrum. Via de bijbehorende website kan de huiswerkopdracht worden ingeleverd en nagekeken. Daarnaast staan op de website vacatures van uitzendbureaus voor arbeidsmigranten.” De zal tweewekelijks uitkomen in een oplage van 40.000 en gaat één euro kosten.