Vrijwilligers gezocht

Straatnieuws wordt in Den Haag gedistribueerd door de Kessler Stichting (Delagoastraat) en het Leger des Heils (Wagenstraat). Daar komen de kranten binnen en worden zij door vrijwilligers aan de dak- en thuisloze verkopers verkocht waarna zij ze op hun vaste standplaatsen weer aan de klanten doorverkopen. Bij de Kessler Stichting kunnen ze voor de verkoop van Straatnieuws nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Vooral op vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur is de bezetting krap en zijn extra handen gewenst. Het is leuk werk in een bijzondere omgeving en met kleurrijke mensen. Wie interesse heeft, kan zich melden bij de redactie van Straatnieuws: redactie@haagsstraatnieuws.nl