Leger des Heils verhuist

Er komt een nieuw korpsgebouw voor het Leger des Heils in Den Haag. Half
maart is gestart met de bouw van het complex aan de Ambachtsgaarde
in de wijk Escamp waarin ook dertig woningen en een horecagelegenheid
komen.

De nieuwbouw moet het huidige pand aan de Prinsegracht vervangen. Na
negentig jaar verlaat het Leger des Heils de binnenstad van Den Haag,
omdat het gebouw niet meer aan de eisen en de omvang van de kerkelijke
gemeente (het korps) voldoet. De kenmerkende geveltekst ‘en toch hebt
u God nodig’ krijgt een plek op de gevel van het nieuwe onderkomen.
Het nieuwe korpsgebouw moet een spilfunctie gaan vervullen in
de wijk. Naast de kerkdiensten op zondagmorgen, kan iedereen er door
de week terecht voor verschillende activiteiten gericht op de buurt.
Ook komt er een tweedehands kledingwinkel. Het Leger des Heils
hoopt het nieuwe pand in het voorjaar van 2015 te openen.