Zwerftassencampagne

Er zijn in Nederland zo’n 9000 jongeren dak- of thuisloos. Ze lopen continu met hun spullen in een tas te slepen; het is één van de weinige constante factoren in hun leven. Mensen lopen hen voorbij zonder te weten dat ze dakloos zijn. Daarom startte Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) drie jaar geleden de ‘tassencampagne’ met de slogan ‘Je hele hebben en houen in een tas’.

De campagne bestaat uit foto’s van de tassen van jongeren. Deze worden afgebeeld op ansichtkaarten en posters, met daarbij kort het verhaal van de betreffende jongere. Met deze campagne worden meer mensen ervan bewust gemaakt dat er in Nederland zo’n zijn. Tot nu toe ging SZN naar dakloze jongeren toe voor de tassencampagne. Maar voortaan kunnen zij via internet zelf een foto van hun tas uploaden en daarbij hun verhaal vertellen, al dan niet anoniem. De eerste jongeren die dit deden, geven tips voor verbetering van de huidige situatie in de hulpverlening, zoals: ‘Hulpverleners moeten naar het kind luisteren en het als mens benaderen, niet als dossier.’ Ook geven deze jongeren tips aan andere jongeren, zoals ‘Schulden halen je in op de lange termijn’ en ‘Blijf van de drugs af. Dat heeft mij nergens mee geholpen.’

Jongeren die willen laten weten dat ze dakloos zijn en waar ze tegenaan lopen, kunnen (anoniem) terecht op www.zwerfnet.nl/tassencampagne.