Huishoudtoets opgeschort

Het Straat Consulaat is blij met de opschorting van de huishoudtoets. Gevreesd werd voor een toenname van het aantal dakloze jongeren. 

Sinds 1 januari van dit jaar tellen de inkomens van inwonende kinderen mee voor toekenning van een bijstandsuitkering. De zogenoemde huishoudtoets zou op 1 juli ook gaan gelden voor gezinnen die al bijstand ontvangen. Het lijkt erop dat beide bezuinigingsmaatregelen worden teruggedraaid, nu dat in het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie (de Kunduz-coalitie) is vastgelegd.

De vier grote steden, waaronder Den Haag, hebben de uitvoering van de huishoudtoets onmiddellijk bevroren. Tot grote opluchting van het Straat Consulaat, de belangenorganisatie van en voor daklozen, thuislozen en drugsgebruikers in Den Haag, die vreesde voor een toename van het aantal dakloze jongeren door de invoering van de toets.