Steeds meer ‘nieuwe’ daklozen

In Nederland leven steeds meer daklozen. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie Opvang. Ruim 60.000 mensen hadden in 2013 geen eigen plek om te slapen; in 2010 waren dat er 55.230. Volgens de Federatie Opvang zijn er signalen dat de stijging met name komt door een toenemende groep ‘nieuwe daklozen’. Dat zijn mensen die door schulden, werkloosheid of de zware hypotheeklast dakloos zijn geworden. Psychische problemen spelen geen rol in die nieuwe groep.
Wel moeten volgens de Federatie Opvang ook steeds meer mensen met psychische problemen opgevangen worden. Het orgaan vermoedt dat dat komt door bezuinigingen op de gezondheidszorg. Mensen met psychische problemen krijgen door de bezuinigingen minder begeleiding en belanden daardoor eerder op straat.