Scheidende redactie Straatnieuws uitgezwaaid

Het was een droevige aanleiding, maar een opgewekte bijeenkomst: het afscheid van hoofdredacteur Floor de Booys en redacteur Hester Heite. Zware tijden voor de straatkrant van Den Haag en Rotterdam. Door de dalende oplage van de krant zag het bestuur zich genoodzaakt de vaste redactie te ontslaan. “Niets is afschuwelijker voor een bestuur dan je eigen mensen noodgedwongen te moeten ontslaan. Zeker als die er voor hebben gezorgd dat de Haags-Rotterdamse straatkrant uitgroeide tot de beste straatkrant van Nederland.,” aldus bestuursvoorzitter Marieke Bolle. Hoofdredacteur Floor de Booys ontving op deze bijeenkomst uit handen van haar collega’s uit Amsterdam, Utrecht, en Haarlem een oorkonde als bewijs van het feit dat ze een geslaagde straatkranthoofdredacteur is geweest. Straatnieuws maakt nu een doorstart. Die wordt alleen maar beter als u die krant koopt. Niet de verkoper iets geven, maar echt een krant afnemen, is onze boodschap. Hoe beter het gaat met de oplage (nu 7000), des te beter gaat het met de financiële positie van de krant. Die, ondanks de zware tijden, toch 250 verkopers een zinvolle dagbesteding geeft, en een bescheiden aanvulling op hun inkomsten, 65 cent per verkochte krant. En misschien is dat nu nét dat steuntje in de rug dat ze nodig hebben om die stap te maken naar een echte baan. Het tijdperk De Booys-Heite sluit Straatnieuws met het vertrek van beide dames af. Een nieuw tijdperk vangt aan. Nummer 7, het nummer dat u nu leest, is samengesteld door vrijwilligers en freelancers. Het bestuur hoopt dat uw leesplezier daar niet onder zal lijden. Met dank aan allen die aan het verschijnen van deze editie hebben meegewerkt.