Opvang verwarde personen

In de Opvang Verwarde Personen (OVP) op het hoofdbureau van Politie in Den Haag vangt een zorgteam verwarde personen op die in aanraking zijn gekomen met de politie. Palier levert in dit zorgteam forensische psychiatrische expertise en GGZ Reclassering. Binnen de OVP afdeling zijn er 12 zorgverblijven, waar personen gemiddeld 4 uur verblijven. Binnen arrestantenzorg, tevens in het Hoofdbureau gevestigd, is ruimte gecreëerd om verwarde verdachten te plaatsen. De zorgmedewerkers en de medewerkers van de reclassering van Palier, het zorgteam van de OVP, zet zich in om voor verwarde personen passende zorg te
adviseren, al dan niet in een juridisch kader. Als verward te omschrijven personen zijn onder andere:
• Personen die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn
• Personen die de weg kwijt zijn, stemmen/geluiden horen
• Personen die hun medicatie niet innemen
• Personen die wartaal uitslaan
• Personen in een psychose

bron: Palier