Opvang blijft in Wagenstraat

De voorgenomen verhuizing van de dagopvang aan de Wagenstraat naar de Paviljoensgracht is van de baan. De opvang van het Leger des Heils, met veertig plekken voor dak- en thuislozen, blijft gehuisvest in het pand aan de Wagenstraat 102. Dat hebben het Haagse gemeentebestuur en het Leger des Heils besloten.

De spandoeken zijn inmiddels van de gevel van het pand aan de Paviljoensgracht 35 gehaald. Nu bekend is geworden dat de dagopvang van het Leger des Heils voor dak- en thuislozen er niet komt, is de rust weer gekeerd. De afgelopen maanden was er vanuit de buurt veel weerstand. Het ging er op voorlichtingsavonden fel aan toe. Omwonenden van het beoogde nieuwe onderkomen aan de Paviljoensgracht 35, maakten zich grote zorgen over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. De gemeente en het Leger des Heils hebben naar de buurtbewoners geluisterd en besloten van de verhuizing af te zien.

De dagopvang blijft in de Wagenstraat. “Het maakt ons in principe niet uit waar we zitten, als we onze cliënten maar zo goed mogelijk kunnen helpen”, zegt bert sprokkereef, directeur van het Leger des Heils den Haag. Het pand aan de Wagenstraat is dermate verouderd dat een grootscheepse renovatie nodig is. Vanwege de hoge kosten van zo’n verbouwing, werd aanvankelijk gekozen voor de verhuizing. Maar die kosten neemt de gemeente den Haag nu voor haar rekening. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Volksgezondheid): “Uit gesprekken met bewoners is mij gebleken dat de voorgestelde verhuizing van het Leger des Heils naar de Paviljoensgracht op dit moment teveel zou vergen van de buurt. Ik ben met het Leger des Heils in gesprek gegaan over een alternatief. In gezamenlijk overleg zijn wij tot de conclusie gekomen dat behoud van de dagopvang op de huidige locatie aan de Wagenstraat voor alle partijen de beste oplossing is.”

Met de renovatie van het pand in de Wagenstraat wordt in december begonnen. “Het is de bedoeling dat het pand half februari klaar is”, aldus Sprokkereef. Tijdens de verbouwing kunnen de cliënten van de dagopvang bijna de hele tijd gewoon aan de Wagenstraat terecht voor een kop soep en een douche. Maar gedurende een week of vier kan dat wegens sloop- en breekwerkzaamheden niet. “Dan worden ze door ons met busjes naar een locatie in de Binckhorst gebracht. Je kunt mensen in de winter niet op straat laten staan.”

Het pand aan de Wagenstraat krijgt een nieuw dak, een deugdelijke rokersruimte en modern sanitair. De spreekruimtes waar daklozen een arts kunnen consulteren, komen achterin de dagopvang, voor meer privacy. Ook is er aandacht voor kleur en licht, om een vriendelijke sfeer te creëren en zo agressie terug te dringen. Boven de dagopvang zat tot mei 2012 de vrouwenopvang van het Leger des Heils. als het pand is gerenoveerd, komt daar een hostel met 24-uurs begeleiding voor vijftien dakloze cliënten van de te sluiten gebruikersruimte aan het Zieken. Aan de Paviljoensgracht zal het Leger des Heils komend voorjaar een tweedehands kledingwinkel openen.