Hulpverleners delen soep uit

Op Prinsjesdag stond het Leger des Heils met soep langs de route van de gouden koets. Daarmee vroeg de welzijnsorganisatie, ‘in deze tijd van crisis en bezuinigingen’ aandacht voor kansarmen in de samenleving.