Straatnieuws naar Rotterdam

Deze krant is vanaf 26 september óók in Rotterdam te koop. Daarom heet Haags Straatnieuws vanaf de volgende editie Straatnieuws.

In Rotterdam is al een aantal jaren geen officiële straatkrant meer. Stichting Haags Straatnieuws wil daarin verandering brengen, met logistieke ondersteuning van onder meer het Leger des Heils. Het gaat om een proef van een jaar, met een bescheiden oplage. Doel van de uitbreiding is om dak- en thuislozen in Rotterdam van werk te voorzien en de oplage van de krant op peil te houden, zodat ook de Haagse verkopers verzekerd blijven van hun broodwinning.

In Straatnieuws zullen zowel Haagse als Rotterdamse onderwerpen aan de orde komen. Op de voorpagina van het eerste nummer prijkt Elfie Tromp. De Rotterdamse schrijver, presentator en theatermaker dacht vroeger dat ze een medium was en geloofde in andere dimensies en aliens. Nu gelooft ze in de chemische processen in je hoofd. “Ik wil een lans breken voor therapie. Het kan mensen echt helpen.” Daarnaast zullen Hagenaars en Rotterdammers een boekje open doen over elkaars stad.