Meer daklozen in Frankrijk

Het aantal daklozen in Frankrijk is explosief gestegen, volgens Samuel Coppens, directeur jeugdprogramma’s bij het Leger des Heils. “Volgens de laatste cijfers is het aantal mensen zonder huisvesting de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld, van 85.000 naar 150.000. Vooral de grote steden van Frankrijk, zoals Marseille, Lyon en Parijs kennen een sterke groei.”

De crisis zou een van de belangrijkste oorzaken zijn van de toename. Coppens: “Er is voor weinig mensen werk en voor mensen met sociale problemen nu nog minder. In Frankrijk wordt steeds minder in daklozen geïnvesteerd, zowel financieel als in de praktijk.” Onder de daklozen bevindt zich een groot aantal migranten, hoewel volgens Coppens daar geen exacte cijfers over bestaan. “En je hebt natuurlijk veel illegalen die naar Frankrijk komen, soms met hele families, zoals Roma.”