9 januari 2020 Dak- en thuislozen centraal in nieuwe serie op TV West

Vanaf eind december is op TV West de nieuwe serie ‘Buiten Gewoon’ te zien. Hierin spreekt Fred Zuiderwijk met verschillende (ex-) dak- en thuislozen en neemt hij een kijkje achter de schermen bij diverse hulpinstanties in Den Haag.

Den Haag heeft ruim 530.000 inwoners en 59.000 verschillende bedrijven. De stad die je met meer dan 180 verschillende nationaliteiten een ‘wereldstad’ mag noemen. Maar Den Haag is ook de stad waarin 1.400 mensen (over)leven zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een groep die in de laatste vijf jaar is verdubbeld.

Fred Zuiderwijk maakt in de tv-serie ‘Buiten Gewoon’ kennis met een aantal van deze kwetsbare maar vaak ook strijdvaardige mensen. Mensen die ieder hun eigen verhaal hebben over hoe zij op straat terecht zijn gekomen en hoe hun dagelijks leven eruit ziet. Ook wordt duidelijk dat het iedereen kan overkomen. Vaak hebben de thuislozen een stabiel leven geleid. Een leven met een gezin, een baan en een hypotheek. Toch blijkt dat dit normale leven geen garantie is om niet op straat terecht te komen.

Naast de persoonlijke verhalen, maak je in de serie ook kennis met diverse instanties die zich inzetten voor deze kwetsbare groep. Zoals Limor- Housing First, Anton Constandse, het Straatnieuws, het Stadsklooster, de Kesseler Stichting en het JIT. Organisaties die zich elke dag inzetten om mensen te helpen naar een beter bestaan en een dak boven hun hoofd.

Uitzendtijden

Het programma ‘Buiten Gewoon’ is vanaf 30 december iedere maandag vanaf 17.00 uur te zien op TV West. De regionale zender is landelijk te ontvangen via digitale tv-ontvangers (in de uitzendregio onder meer via kanaal 30 bij Ziggo). Ook online is programma terug te zien via de gratis Omroep West app en via de website Omroepwest.nl. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van ontvangst van TV West.

Bron: Omroep West

8 januari 2020 Den Haag zoekt nieuwe burgemeester

Johan Remkes is waarnemend burgemeester tot 1 juli 2020. De gemeente zoekt daarom een nieuwe burgemeester. Maar waar moet deze nieuwe burgemeester aan voldoen? Je kunt reageren op deze vraag tot en met 16 januari door te mailen naar burgemeester2020@denhaag.nl. De reacties worden door de raad verwerkt in een voorlopige profielschets.

Lees het artikel van de gemeente Den Haag.

4 januari 2020 Rotterdam geeft 3 miljoen voor 35 ideeën

De gemeente Rotterdam geeft 3 miljoen euro aan inwoners om 35 initiatieven uit te kunnen voeren. Via CityLab010 konden inwoners ideeën opsturen over bijvoorbeeld het groen, gezond eten, recycling en huisvesting. In totaal kwamen er ruim 300 initiatieven binnen. Een onafhankelijke stadsjury, bestaande uit twaalf Rotterdammers, boog zich over de initiatieven en koos er uiteindelijk 35 uit. Het gaat onder meer om een idee waarbij superchef Jeroen iedere week met basisschoolkinderen een gezonde lunch klaarmaakt, pop-up containerwoningen als oplossing voor het huisvestingsprobleem en ‘de nieuwe melkman’ waar online boodschappen besteld kunnen worden en bezorgd worden in glazen potten. De volgende keer worden die weer leeg meegenomen. Daarnaast een boomhut genaamd Speeldernis en het systeem SpeakSee, dat spraak omzet naar tekst zodat doven kunnen lezen wat er wordt gezegd. De 35 initiatiefnemers krijgen allemaal een startbudget. Rotterdammers met een goed idee kunnen dit jaar ook weer meedoen. www.citylab010.nl

18 december 2019 Actie van Straatconsulaat

Er is jaren te weinig gebouwd en er is inmiddels sprake van woningnood, een woningnood crisis. Woningnood, die velen, maar vooral de zwakste en armste mensen raakt. Zij worden dakloos en wenden zich tot de gemeente voor hulp. Voor nachtopvang, noodopvang. Opvang waar zij volgens de beleidsplannen recht op hebben, omdat zij problemen hebben die zij niet alleen op kunnen lossen.

Maar op zorg wordt al jaren bezuinigd. Jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor ouderen en zorg die bij gemeenten kan worden gevraagd: het wordt te duur is het mantra wat we al jaren horen.

Medewerkers van stichting Straat Consulaat, belangenorganisatie voor dak- en thuislozen in Den Haag, Joy Falkena en Elly Burgering, zien dit al jaren met lede ogen aan.

Joy Falkena: “Het aantal jongeren wat dakloos raakt is in tien jaar tijd verdriedubbeld! Zij worden steeds vaker betrokken, mogen steeds vaker meepraten over bijvoorbeeld het jeugdbeleid, maar het is wel heel ontmoedigend als door maatregelen van andere departementen het probleem alleen maar groeit.”

Dit jaar brengen in Den Haag steeds vaker mensen noodgedwongen de nacht buiten door. Of in kelderboxen, portieken, bootjes, marginale voorzieningen. Mensen die ziek zijn, in de war, mensen van boven de 60 en jongeren.

Elly Burgering: “Wij roepen bestuurders en politici op om arme mensen niet verder uit te kleden en in de kou te zetten. Zorg te duur? Hoezo?! Dit is een keuze, een verdelingsvraagstuk! En zit er echt niet genoeg geld in de schatkist om iedereen in Nederland, zo’n rijk land, een menswaardig bestaan te laten leiden? Waarom laten we de sterkste schouders dan niet meer belasting betalen?”

Bij Straat Consulaat vindt men dat de overheid voor voldoende woningen moet zorgen, regie had moeten pakken. En omdat daarin is gefaald horen zij er nu voor te zorgen dat er voor mensen die dakloos raken fatsoenlijke opvang met goede zorg is. Het gaat om medemensen, burgers van Nederland, met net zo goed als iedereen recht op wonen en waardigheid.

Om op te komen voor die waardigheid roept Straat Consulaat iedereen in Nederland die daklozen een warm hart toedraagt op, om op donderdag 19 december van 10 tot 13 uur bij elkaar te komen op de Hofplaats in Den Haag. Van 11 tot 12 uur worden mensen in de gelegenheid gesteld om op het podium het publiek, maar vooral ook de regering, toe te spreken. Want die zelfde middag van 15:30 tot 18:30 uur vergadert de Tweede Kamer over de maatschappelijke opvang, voor jongeren en voor ouderen.

Joy Falkena: “Ik hoop dat er concrete afspraken worden gemaakt, met concrete doelen. Wat zou het mooi zijn als iedereen weer terecht kan in de nachtopvang! En als er voor alle jongeren ook overdag opvang zou zijn”

Elly Burgering: “Halvering van het aantal daklozen binnen een jaar is ook een mooi doel! Zo niet, dan alle resterende daklozen € 10.000,- op hun rekening, zodat zij zelf onderdak kunnen regelen totdat de beleidsmakers er met elkaar uit zijn.”

Bron: Straatconsulaat.nl

9 december 2019 “De Soepbus: harder nodig dan ooit!”

soepbusfoto

Het aantal daklozen in de grote steden neemt toe en Den Haag is daar geen uitzondering in. Maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat steeds meer mensen buiten worden gesloten, hun huis kwijtraken en aangewezen raken op de straat of – gedreven door schulden – een maaltijd bij de Soepbus komen halen. “De dekking van de kosten is een jaarlijkse uitdaging. We doen graag een beroep op iedereen om te doneren; alle beetjes helpen”, vertelt Marcella Haak, manager van de Kessler Stichting.

Aantal bezoekers Soepbus groeit

“Het aantal mensen dat zich bij de Haagse Soepbus meldt, loopt de laatste tijd op tot soms wel 100 mensen per dag”, aldus Marcella Haak. “We zien ook steeds meer mensen uit Oost-Europa die op straat proberen te overleven. Wij zijn er voor iedereen die zich meldt voor soep, fruit en brood; we maken geen onderscheid en nemen genoeg eten mee om deze mensen te helpen.”

De Soepbus

Dagelijks staat de Soepbus in het centrum en wordt deels gerund door enthousiaste vrijwilligers. Bezoekers kunnen iedere dag, het hele jaar door terecht bij de Soepbus. In 2018 verstrekte de Soepbus circa 18.000 maaltijdpakketten. Voor meer informatie kan je terecht op www.kesslerstichting.nl .

6 december 2019 Kerstbonus voor verkopers van Straatnieuws

Vanaf vandaag is de kersteditie van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam drie weken lang te koop. Om onze verkopers tijdens de feestdagen iets extra’s te geven, krijgen ze een kerstbonus per verkochte krant.Straatnieuws2019_17

“Ondanks de dalende oplagecijfers, zijn we blij dat we toch een manier hebben gevonden om onze verkopers dit jaar iets extra’s te geven tijdens de feestdagen,” vertelt hoofdredacteur Natascha Frensch. Per verkochte krant verdienen verkopers nu 1 euro in plaats van de gebruikelijke 0,85 cent.

Voorzitter van stichting Haags Straatnieuws, Marieke Bolle, in haar driewekelijkse column: ,,Daar zouden wij van Straatnieuws best het hele jaar door 1 euro van willen maken, maar dat kan pas als iedereen die de kersteditie van de krant koopt, ook alle andere 16 edities koopt in de rest van het jaar. Er ligt immers iedere drie weken een verse krant met interessant nieuws vanuit de marge. En daklozen zijn tenslotte ook niet alleen met kerstmis dakloos, maar het hele jaar door, dus ook in het voorjaar en in de zomer en de herfst.”

Cover
Op de cover van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam is dit jaar kerstverkoper Mick Godsmark te zien, die al sinds het bestaan van de daklozenkrant exemplaren verkoopt. In winkelcentrum In De Boogaard in Rijswijk is hij de komende weken weer in zijn kerstpak te bewonderen. Vorig jaar kon hij dit niet doen. Hij lag toen in een revalidatiecentrum, doordat hij van een trap viel en een dubbele dwarslaesie opliep. Omdat hij niet was verzekerd, begonnen lezers een geldinzamelingsactie zodat Godsmark de best mogelijke zorg kon krijgen. Inmiddels verkoopt hij de krant weer.

Samenwerking
Vanwege de dalende oplagecijfers is Straatnieuws Den Haag/Rotterdam sinds april samen gaan werken met de straatkranten in Utrecht en Amsterdam. De samenwerking betekent dat er bespaard kan worden op de drukkosten en redactionele kosten. Dat de journalistieke slagkracht gebundeld wordt en het allerbelangrijkste: dat de straatkranten bestaansrecht houden.

Verkopers
De verkopers van de drie deelnemende straatkranten zijn voor een groot deel dak- of thuisloos en kunnen op geen enkele andere manier aan inkomsten komen. Ze verkopen de krant om wat geld te verdienen en weer een basis op te bouwen, sociaal contact te krijgen en zelfrespect te ontwikkelen. Een groot deel van de verkopers verbetert structureel zijn levensomstandigheden.

Den Haag FM zamelt 6.034 cadeaus in voor Sintervoorieder1

Eind vorige maand zijn uiteindelijk 6.034 cadeautjes binnengebracht
bij Den Haag FM. De lokale radiozender was vijf dagen lang te vinden
in het gebouw van Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat. De
cadeaus werden geschonken aan de stichting Sintvoorieder1 en zijn
onder andere bedoeld voor kinderen van wie de ouders afhankelijk
zijn van de Voedselbank en kinderen in opvanghuizen. De cadeautjes
worden door de stichting gesorteerd en er wordt voor gezorgd dat de
kinderen binnenkort ook een presentje met Sinterklaas krijgen. Lezers
van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam deden ook mee. Via donaties
konden we uiteindelijk 24 cadeautjes schenken bij Den Haag FM!
Heel erg bedankt!

Petitie van het Straat Consulaat levert bijna duizend handtekeningen op

De petitie ‘Laat daklozen niet in de kou liggen!’ van het Straat Consulaat
en De Achterban is bijna duizend keer ondertekend. Met de petitie
worden meer woonplekken geëist en als die er niet zijn, voldoende
plekken in de daklozenopvang. De handtekeningen zijn donderdag
28 november aangeboden aan vertegenwoordigers van de raad en
het college. “Voor nu is de hoop gevestigd op het nieuw te vormen
college. Wij vragen hen met klem om extra middelen uit te trekken
voor voldoende nachtopvangplekken. Voor de langere termijn moeten
er veel meer betaalbare woningen komen. Ook daarvoor blijven
Achterban en Straat Consulaat aandacht vragen, in de stad Den
Haag en bij de landelijke politiek,” aldus een vertegenwoordiger van
het Straat Consulaat. Door de enorme woningnood zijn er volgens
de belangenorganisatie steeds meer mensen waarvan door de
gemeente is vastgesteld dat zij recht hebben op opvang, maar die toch
noodgedwongen buiten moeten overnachten. Op 19 december wordt er
van 10.00 tot 13.00 uur gedemonstreerd op de Hofplaats in Den Haag

24 november 2019 Weggeefwinkel in Haags buurthuis

Donderdag 5 december is de Weggeefwinkel weer open in Buurt- en Kerkhuis Shalom in Den Haag. Klanten van Kies! Sociale Supermarkt en mensen met een Ooievaarspas mogen gratis kleding en speelgoed komen uitzoeken – net op tijd voor de Sinterklaas dus.

Praktische info
Open op 5 december van 9.30 tot half 11.30.
Vrederustlaan 96 in Den Haag.

thumbnail_20190129_092335

 

20 november 2019 Den Haag FM in actie voor Sintvoorieder1

Den Haag FM zamelt tot en met vrijdag 22 november cadeaus in voor kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank en kinderen in opvanghuizen. De actie is een samenwerking met Stichting Sintvoorieder1, omdat élk kind een cadeau verdient op 5 december.

Den Haag FM maakt content vóór en dóór Hagenaars, en is een omroep die zich inzet voor saamhorigheid. “Het kan zomaar zo zijn dat er in jouw directe omgeving kinderen zijn die worden overgeslagen door Sinterklaas. Het is heel fijn dat we in samenwerking met de stichting Sintvoorieder1 iets voor deze kinderen kunnen betekenen”, vertelt interim-stationmanager Rudo Slappendel.

thumbnail_Sintvoorieder1-Richard-Mulder-Fotografie-2018-11-19037
Afbeelding gemaakt door Richard Mulder, te zien is Esther Blom, voorzitter Sintvoorieder1.

De 100% Haagse stadsomroep komt voor de tweede keer in actie door van 07.00 uur tot 21.00 uur live radio en tv te maken vanuit Beeld en Geluid Den Haag, aan de Zeestraat 82, waar iedereen zijn cadeau live in de uitzending kan komen doneren. “Ook is de actie tussen 07.00 uur en 21.00 uur te zien op Den Haag TV”, zegt Slappendel.

“We roepen heel Den Haag op om langs te komen met een cadeautje. Kom langs met vrienden, collega’s of je sportteam. We zamelen nieuwe of zo goed als nieuwe cadeaus in met een waarde van ongeveer 10 euro. De cadeaus mogen geen gebruikssporen hebben”. Sintvoorieder1 benadrukt dat de cadeaus compleet moeten zijn, liefst ook voorzien van batterijen indien nodig. De cadeaus hoeven niet ingepakt te worden omdat deze nog gesorteerd worden op leeftijdscategorie.

Op vrijdag 22 november om 17.00 uur wordt de einduitslag bekend gemaakt. “We noemen geen streefgetal maar hopen toch in elk geval de 6000 kinderen die afhankelijk zijn van hulpverlenende instanties te kunnen verrassen met een cadeaupakket. Dat moeten we met elkaar toch mogelijk kunnen maken!”, zegt Slappendel. Stichting Sintvoorieder1, die bestaat uit tientallen vrijwilligers, zorgt er vervolgens voor dat de cadeaus worden ingepakt en bij de kinderen terecht komen.

Den Haag FM is in de ether te ontvangen op 92.0 FM. De actieweek is zowel op radio als op Den Haag TV tussen 07.00 uur en 23.00 uur live te volgen. Daarnaast is de actie te volgen via www.denhaagfm.nl en via de Den Haag FM-app. Mensen die willen meehelpen aan de actie voor Sintvoorieder1 kunnen mailen naar sinterklaas@denhaagfm.nl of bellen naar 070-307 8899.