Spelregels

Voor het verkopen van Straatnieuws is geen vergunning nodig. Volgens de Grondwet mag een ieder op de openbare weg gedrukte waar te koop aanbieden (artikel 7, eerste lid, vrije meningsuiting). Ook volgens de Ventwet of de Verordening op de straathandel is geen vergunning vereist. Voor verkoop op privé-grond is toestemming nodig van de eigenaar.

Het verkopen van Straatnieuws mag echter geen overlast veroorzaken. Daarom zijn er regels waaraan verkopers zich moeten houden. Om de krant te mogen verkopen moet de verkoper een, door het Straatnieuws uitgereikt, persoonlijk pasje hebben met de juiste geldigheidsperiode. Zij moeten de pas zichtbaar dragen tijdens het verkopen. Op de pas staan foto, naam en nummer van de verkoper. Verkopers mogen alleen Straatnieuws verkopen; geen andere kranten.  Elke verkoper moet minimaal 75 kranten per maand afnemen, om bedelen en lege standplaatsen te voorkomen.

Wie zijn de verkopers?
Spelregels
Standplaatsen