Vrijwilligers gezocht

Haags Straatnieuws wordt onder meer vanuit de nachtopvang van de Kessler Stichting verkocht aan verkopers. Voor die distributie zijn nieuwe vrijwilligers nodig.

Tussen 9:00 en 11:00 uur melden officiële straatnieuws verkopers zich aan de balie bij de opvang aan De La Reyweg. Vrijwilligers overhandigen hen het gewenste aantal kranten en rekenen dit af.

Naast een vergoeding van € 2,50 per dagdeel, biedt de Kessler Stichting vrijwilligers de kans om, eventueel met behoud van uitkering, werkervaring op te doen in de verkoop. Zie voor meer informatie www.kesslerstichting.nl of bel 070-8500500.

Stichting Haags Straatnieuws zoekt eveneens vrijwilligers voor hand- en spandiensten op de redactie van de krant. Neem voor meer informatie contact op via redactie@haagsstraatnieuws.nl.