Voedselbank Rotterdam opent haar eerste supermarkt

Maandag 5 oktober haalden de eerste cliënten van Voedselbank Rotterdam hun voedselpakket op in de nieuwe supermarkt aan de Mathenesserweg 21b. Cliënten van 4 uitdeelpunten kunnen nu op een zelf gekozen dag in de week op een vaste tijd langskomen voor het samenstellen van hun voedselpakket. Dat is ook waar deze supermarkt voor staat: meer maatwerk door keuzevrijheid en de drempel verlagen om naar de voedselbank te komen.

Voedselbank Rotterdam is daarom trots te kunnen meedelen dat zij is gestart met de Voedselbank supermarkt. Voedselbank Rotterdam gaat met de tijd mee en past haar bedrijfsconcept voor het distribueren van voedsel aan. Cliënten krijgen de mogelijkheid een meer op de gezinssamenstelling afgestemd pakket te ontvangen. Voedselbanken blijven natuurlijk afhankelijk van donaties, wat van invloed is op het aanbod in de supermarkt. Maar iets meer vrijheid om zelf je producten te mogen kiezen, is voor cliënten prettig. Naast het voorzien van voedsel, wil de supermarkt ook een rol  vervullen als ontmoetingspunt in de buurt voor cliënten, hulpverleners en buurtgenoten.

Voor de financiering van deze eerste supermarkt is Voedselbank Rotterdam dankbaar voor de samenwerking met en donaties van zeer veel particulieren en bedrijven, groot en klein. In het bijzonder wil Voedselbank Rotterdam hierbij noemen LyondellBasell, Facilicom Group en de gemeente Rotterdam. Op donderdag 8 oktober zal één van de directieleden van LyondellBasell een virtueel bezoek brengen aan de supermarkt en hun donatie overhandigen.

Nadat van deze eerste supermarkt een succes gemaakt is en voldoende financiële middelen beschikbaar komen, is het streven dat Voedselbank Rotterdam komend jaar nog minimaal 5 supermarkten gaat openen. Hiermee verdwijnen op termijn alle uitdeelpunten in Rotterdam.

Voedselbank Rotterdam voorziet bijna 6.000 huishoudens van voedsel. Naast de nieuwe supermarkt en de 26 uitdeelpunten in Rotterdam en omliggende gemeenten, levert het distributiecentrum van Voedselbank Rotterdam goederen aan 28 regionale voedselbanken van Middelharnis tot Utrecht.

De doelstelling van Voedselbank Rotterdam is de armste mensen in de stadsregio Rotterdam en aangrenzende gebieden van voedsel te voorzien en voedselverspilling tegen te gaan. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbank Rotterdam helpt de armsten binnen deze groep door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt Voedselbank Rotterdam samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt gezamenlijk gezorgd dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen”.

Aanvullende informatie is te vinden op www.voedselbank.nl.