Kunstzinnig centrum voor iedereen

Vanaf begin volgend jaar is Den Haag een centrum
voor kunstzinnige therapie rijker. Siena opent dan
de deuren op een nog nader te bepalen locatie in
Den Haag. De therapie is gericht op mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH) en andere psychische
aandoeningen, maar ook voor gezonde mensen die
gewoon graag mee willen doen.

De oprichtster is kunstzinnig therapeut Renate Volkert,
bekend als begeleider in atelier Art to Remember. In
onze rubriek Uit de kunst, te vinden op pagina 16, laten
we in ieder editie een kunstwerk zien van één van de
leden van de kunstenaarsgroep. De leden verblijven in
woonzorgcomplex Saffier op de locatie Domus Nostra
in Den Haag, omdat ze lijden aan het syndroom van
korsakov, een onherstelbare hersenbeschadiging. “Deze
groep verhuist dan ook met mij mee naar Siena,” vertelt
Renate Volkert.

“Het centrum is daarnaast bedoeld voor veel meer
mensen, bijvoorbeeld mensen die weer onderdeel willen
worden van de samenleving of het gewoon leuk vinden.”
Er wordt aandacht gegeven aan dans, muziek en toneel
en er wordt kunst gemaakt. Iedereen die lid wil worden
van het centrum kan zich aanmelden door een mail te
sturen naar fabrizio@centrumsiena.nl, met vermelding
van naam en telefoonnummer. Vervolgens wordt er een
afspraak gemaakt voor een intakegesprek, om te bezien of
het lidmaatschap voor beide partijen een juiste keuze is.

www.centrumsiena.nl