Pleegouders gezocht

In de regio Haaglanden wonen meer dan 1.100 pleegkinderen in ruim 1.100 (weekend)pleeggezinnen. Pleegouders vangen kinderen op die door omstandigheden (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Dit kan voor één weekend per maand, voor een paar maanden of tot zij volwassen zijn. In principe kan iedereen pleegouder worden. Het is niet belangrijk of je een gezin hebt of
alleenstaand bent. Ook geaardheid of geloof zijn niet van belang. Wat telt voor een kind zijn warmte, veiligheid en structuur. Pleegouders ontvangen hiervoor een pleegzorgvergoeding en krijgen professionele ondersteuning van Jeugdformaat. Tijdens een informatieavond komen onder andere aan de orde waarom kinderen niet bij hun ouders kunnen wonen, de verschillende vormen van pleegzorg en hoe
je pleegouder kunt worden. Voor meer informatie over pleegzorg of het aanmelden, bel gratis 0800 – 022 34 32 of kijk op www.jeugdformaat.nl/pleegouders.