Petitie voor warmere winteropvang aangeboden aan Karsten Klein

Bijna 1100 mensen ondertekenden de petitie van Straatconsulaat voor een warme winterregeling voor daklozen. De petitie pleit voor een doorlopende winterregeling voor daklozen, in plaats van een temperatuur gebonden regeling, zoals nu het geval is. Wethouder zorg Karsten Klein nam de petitie 14 april in ontvangst.

De huidige Haagse “winterregeling” voorziet in nachtopvang voor daklozen zodra het 5 dagen aaneengesloten 0 graden Celsius of lager is,  of als er een weersverwachting is die hieraan niet voldoet maar die ook ontoelaatbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Bijvoorbeeld door een combinatie van harde wind, regen of sneeuw. Als deze situatie zich niet voordoet, gaat de winteropvanglocatie niet open. De opvang gaat ook niet open als men niet op tijd in de gaten heeft dat het koud wordt of dat de koude langer duurt dan in eerste instantie verwacht. Maar ook niet  als het regent en waait en de mensen buiten door en door nat en koud worden.

Ervaringsdeskundige Jhonatan van der Hoorn sprak 14 april in bij de de gemeenteraadsvergadering in Den Haag.  “Een doorlopende winterregeling is wat ons betreft humaner dan een temperatuur gebonden regeling. Sterker nog, de mensen hebben het hele jaar door recht op opvang! Ze hebben recht op een basis, zodat ze van daaruit hun leven weer op de rails kunnen krijgen, eventueel met hulp en ondersteuning,” aldus Jhonatan.
“Ik verbleef zelf verschillende periodes in de nachtopvang. In de winter zien dat mensen geweigerd worden en de nacht op straat moeten doorbrengen is voor mij onmenselijk en onbegrijpelijk. Om mensen, en zeker jongeren, in beeld te krijgen en te houden is het belangrijk dat iedereen altijd de mogelijkheid heeft om naar binnen te gaan. Wij hopen dat de gemeenteraad en de wethouder de handtekeningen serieus neemt en voor de komende winter zorg draagt voor een warme winterregeling!”

Bron: Straatconsullaat.nl