Opvang voor verwarden

Eind dit jaar gaat op het hoofdbureau van de politie Den Haag een Opvang Verwarde Personen open. Hierin werken GGZ instelling Parnassia Groep, de politie Den Haag en het OM samen, onder leiding van de gemeente Den Haag. De opvang is noodzakelijk om ‘zieke’ mensen die overlast veroorzaken op straat goed op te kunnen vangen.
In deze opvang zijn 24 uur per dag medewerkers van de GGZ aanwezig die direct bij binnenkomst kunnen beoordelen of aangehouden personen geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en hoe dit het beste kan worden georganiseerd. Daarmee wordt voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben weer op straat terechtkomen. Tegelijkertijd neemt de nieuwe werkwijze agenten veel werk uit handen dat eigenlijk niet bij de politie hoort. Door samenwerking worden alle personen gescreend en indien nodig zoveel mogelijk doorgeplaatst naar passende zorg. Tijdens een proef bleek dat 89 procent van de verwarde personen die via de politie binnenkwamen,direct kon worden doorgeplaatst naar een passende vorm van zorg. Zonder de nieuwe samenwerking is dat maar tien procent.