Oproep Kansfonds: Slimme woonoplossingen gezocht voor dak- en thuisloze mensen

Om dak- en thuisloosheid tegen te gaan, is huisvesting nodig. Kansfonds zoekt naar oplossingen waarmee daadwerkelijk woonplekken gerealiseerd worden. Ze stellen in totaal € 500.000 beschikbaar voor initiatieven die zich inzetten om dak- en thuisloosheid uit te bannen. Ook zoeken ze naar oplossingen waarbij een investering zoals een lening, uitkomst kan bieden.

Heb je een projectidee? Of zie je kansen om gezamenlijk te investeren? Dan is er voor jou een digitale informatiesessie op 26 of 29 juni. Tijdens de sessie is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en te sparren over je project. Vanuit Kansfonds wordt een korte toelichting gegeven waarom ze zoeken naar oplossingen voor meer woonplekken en wat het fonds daarin belangrijk vindt.

Lees meer informatie over de oproep van Kansfonds via kansfonds.nl