Noodhulpaanvragen verdubbeld

STEK heeft de afgelopen paar jaar dubbel zoveel hulpaanvragen gekregen dan voorheen. Dat staat in het jaarverslag 2014 van de stichting voor stad en kerk.
In 2014 dienden hulpverleners van het Leger des Heils, de Kessler Stichting, Vluchtelingenwerk en kerken in totaal een kleine duizend hulpaanvragen in bij STEK. “Daarbij gaat het soms echt om broodnood”, vertelt directeur Ineke Bakker. “Mensen hebben dan echt helemaal niets meer om de week door te komen, kunnen de kosten van de reis naar hun rechtszaak niet betalen of hebben geen vijf
euro eigen bijdrage (regeling voor illegalen) voor medicijnen. Als er echt geen andere opties voor hulp meer zijn, springen wij bij. ” De stichting schrijft de toename
van het aantal aanvragen voor individuele hulpverlening toe aan de crisis en verwacht dat de gevolgen daarvan ook dit jaar groot zullen blijven. “Dat is zorgwekkend”, vindt Bakker. “Het laat zien dat ons sociale vangnet te veel gaten heeft, waar te veel mensen doorheen vallen.” STEK doet niet alleen aan financiële noodhulpverlening, maar organiseert onder meer maatjesprojecten, bijeenkomsten
voor ontmoeting en uitwisseling en opvang van vluchtelingen en uitdeeldagen bij de Voedselbank.