Mobiele moestuin in Transvaal

In de Haagse wijk Transvaal is een mobiele moestuin geopend. Het gaat om een buurtparticipatieproject van de gemeente Den Haag en de Kessler Stichting. Op het al lang leegstaande veld tussen de Viljoenstraat en de Delagoastraat, staan nu 70 moestuinbakken. Terwijl de grond wacht op een bestemming, dient de moestuin als een kennismakingsterrein voor deelnemende buurtbewoners en scholen en de cliënten van de daken thuislozenopvang. De moestuin is mobiel zodat de teelt niet verloren gaat wanneer de gemeente met bouwplannen komt voor het terrein. De bakken hebben palets als bodem en kunnen makkelijk met een heftruck worden  verplaatst. De moestuin in Transvaal staat er nog tenminste tot februari. Mogelijk wordt dit project ook opgezet op andere braakliggende grond in de stad.