Kunst in Pauluskerk

In de Pauluskerk aan de Mauritsweg 20 in Rotterdam is de halfjaarlijkse tentoonstelling van het Open Atelier geopend. Iedere maandag- en donderdagmiddag verwelkomt
de kerk bezoekers om te tekenen, te schilderen en andere beeldende kunstvormen te ontdekken. Deze keer exposeren zij veertig kunstwerken onder de titel ‘Omnipresent’. De naam betekent zoveel als ‘overal aanwezig’ en verwijst naar de uiteenlopende
culturen die elkaar ontmoeten in de kerk en in de kunst. Het Open Atelier duidt op het belang hiervan voor het versterken van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de deelnemers, die vaak in de marge leven. De tentoonstelling loopt nog tot 22 juli en is te
bezichtigen op weekdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Alle kunstwerken zijn te koop voor een kleine prijs tussen 20 en 40 euro. Meer weten: info@pauluskerkrotterdam.nl