In actie voor bijstands- gerechtigden

De Haagse PvdA, SP en ChristenUnie/SGP willen dat er meer wordt gedaan om mensen te bereiken die recht hebben op bijstand, maar dit niet aanvragen.

Ruim een derde van de mensen met recht op bijstand vraagt die niet aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. Die stelt dat gemeenten hier te weinig zicht op hebben en aandacht voor hebben. Vooral zelfstandigen, jongeren onder de 27 jaar, EU-migranten en laaggeletterden zouden nu buiten de boot vallen. De Haagse PvdA, SP en ChristenUnie/SGP roepen het stadsbestuur op tot actie.

Angst
Mensen zouden afgeschrikt worden ‘door de juridische toon van de gemeente, complexe regels en angst voor terugbetaling’, aldus het onderzoek. Jongeren onder
de 27 jaar, EU-migranten en laaggeletterden weten nu vaak niet waar ze recht op hebben. “Ik snap wel dat mensen door al het nieuws over de toeslagenaffaire en
doorgeslagen fraudebestrijding huiverig zijn geworden om bijstand aan te vragen,” zegt raadslid Janneke Holman (PvdA). “Dat tij moeten we keren: mensen moeten vertrouwen hebben dat ze terecht kunnen bij de gemeente voor inkomensondersteuning,” voegt ze toe.