Huurwoningen voor mensen uit de opvang in Den Haag

Op een leegstaand terrein aan de Henri Faasdreef en de Oude Middenweg in Den Haag worden binnenkort zeventig tijdelijke huurwoningen neergezet voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. De zogeheten wooneenheden blijven hier volgens de gemeente Den Haag ongeveer drie jaar staan, daarna starten de definitieve bouwplannen voor dit terrein. ‘De 70 huurwoningen aan de Henri Faasdreef/Oude
Middenweg zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die nu nog in een instelling voor maatschappelijke opvang of een zorginstelling wonen, maar door de
krappe woningmarkt geen betaalbare woonplek kunnen vinden. Daardoor houden deze zelfredzame mensen noodgedwongen een kostbare plek in de opvanginstellingen bezet, waardoor kwetsbare mensen hier niet terecht kunnen,’ aldus de gemeente.

Doorstroming
Om de doorstroming te stimuleren zoekt de gemeente overal in de stad naar extra woonplekken. In de geplande tijdelijke woningen aan de Henri Faasdreef/Oude Middenweg kan men, net als in een gewone huurwoning, zelfstandig wonen met een eigen voordeur, sanitair en keukenblok en betaalt men huur aan de beheerder. Naar verwachting kunnen de nieuwe bewoners er vanaf eind augustus komen wonen.