Hulp voor dak- en thuisloze jongeren

De gemeenten Den Haag en Rotterdam zijn een proef begonnen
om dak- en thuisloze jongeren een onderkomen te gaan bieden.
Eén van de onderdelen is dat er gekeken wordt naar wat een
jongere precies nodig heeft om rond te kunnen komen en hoe
er een nieuwe toekomst opgebouwd kan worden door middel
van een opleiding. De Haagse wethouder Bert van Alphen (foto):
“Deze kwetsbare groep jongeren verdient onze hulp. Daarom
zetten we met deze pilot in op het vinden van oplossingen
die écht en blijvend werken.” Voor het eind van 2021 moeten
alle (potentiële) dak- en thuisloze jongeren de juiste hulp en
ondersteuning krijgen, aldus de gemeente. Staatssecretaris Paul
Blokhuis (VWS) lanceerde het actieprogramma Dak- en Thuisloze
Jongeren.