Huishoudtoets van de baan

De huishoudtoets is definitief geschrapt. Mensen die door de maatregel per 1 januari van dit jaar niet meer in aanmerking kwamen voor een bijstandsuitkering kunnen nu alsnog een aanvraag indienen. In Den Haag kan dat tot 21 september bij het dichtstbijzijnde werkplein.

De huishoudtoets hield in dat de inkomens van inwonende kinderen werden meegeteld voor het wel dan niet toekennen van nieuwe bijstandsuitkeringen. Per 1 juli van dit jaar zou dat ook zijn gaan gelden voor gezinnen die al bijstand ontvingen. Maar zover is het niet gekomen. De maatregel is teruggedraaid als onderdeel van het akkoord dat de VVD, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie eind april hebben gesloten. Direct daarna bevroren de vier grote steden, waaronder Den Haag, al de uitvoering van de maatregel. Tot grote opluchting van het Straat Consulaat, de belangenorganisatie van en voor daklozen, is de huishoudtoets nu definitief van de baan. Gevreesd werd voor een toename van het aantal daklozen jongeren.