Hengelolaan verkozen tot Liefste Straat van Den Haag

De Hengelolaan in de wijk Morgenstond is onlangs
verkozen tot Liefste Straat van Den Haag 2021.
‘Gangmakers Geeta en Gerda zorgen ervoor dat
niemand zich alleen voelt in hun flat die uitkijkt over
het Zuiderpark,’ aldus de gemeente. De winnaars
ontvingen uit handen van zorgwethouder Kavita
Parbhudayal een cheque van 1.000 euro voor
straatactiviteiten plus de eretitel ‘Liefste Straat van
Den Haag’.

Lief en Leedstraten zijn straten waar de buren nog echt
naar elkaar omkijken, waar meer aandacht is voor elkaar
en waar lief en leed worden gedeeld, aldus de gemeente.
‘Elke Lief en Leedstraat heeft een gangmaker die het Lief
en Leedpotje beheert. Het idee voor Lief en Leedstraten
is geboren in Rotterdam, nadat een vrouw daar volslagen
onopgemerkt tien jaar lang dood in haar woning had
gelegen. Dat nooit weer, vond de omgeving.

Al 300 straten
Den Haag telt inmiddels ruim driehonderd Lief en
Leedstraten. Steeds meer straten organiseren ook
straatactiviteiten, nu dankzij het opheffen van de coronamaatregelen
alles weer mag. Dat gebeurt met bijdragen van Fonds 1818. Ook het Koningin Emmafonds draagt bij aan Lief en Leedstraten in ouderencomplexen,
dit jaar voor het eerst.

Meld je aan op www.liefenleeddenhaag.nl