Doneer een slaapzak of tent aan het Straat Consulaat

Het Straat Consulaat in Den Haag is nog steeds op
zoek naar mensen die slaapzakken of tenten willen en
kunnen doneren. De belangenbehartigingsorganisatie
voor dak- en thuislozen deelt gemiddeld vijf tenten per week uit a
an arbeidsmigranten en andere mensen die buiten moeten verblijven,
omdat er geen noodopvang voor ze is.

‘Dat is een enorme toename sinds per 1 juni 2021
alle corona noodopvang is gesloten. Wij roepen de
gemeente op alle mensen op te vangen en vragen
ondertussen ook steun van de inwoners van Den Haag
om tenten en slaapzakken te kunnen blijven uitdelen.
In 2021 hebben zich volgens het Straat Consulaat in
totaal 4.268 mensen gemeld aan het daklozenloket in
Den Haag. ‘Als je het hebt over buitenslapers, schatten
wij in dat dit er nu tussen de 100 en 150 zijn. Dus uw
ondersteuning is van harte welkom!’

Doneren
Voor 45 euro kan er een tent en een slaapzak worden
gedoneerd aan iemand die buiten moet slapen. Kijk
hiervoor op de onderstaande website. Daarnaast zijn er
ook andere mogelijkheden om het Straat Consulaat te
helpen. Zo zijn er regelmatig vacatures en kan er ook op
andere manieren gedoneerd worden.
www.straatconsulaat.nl/donaties