Keuring dagbesteding

De Achterban van het Straat Consulaat, de belangenvereniging voor Haagse daklozen, thuislozen en drugsgebruikers, zal binnenkort de dagbesteding in Den Haag gaan keuren. medewerkers van het cliƫntenplatform krijgen nu eerst uitgebreid training om als
keuringsteam interviews te gaan afnemen bij de verschillende afdelingen voor dagbesteding, zoals het Dak- en thuislozenproject matroesjka van schroeder van der
kolk, Werk voor iedereen van het leger des heils, dienstencentrum Wagenstraat,
sterhuis Wagenstraat en locatie Platinaweg van reAkt, clean river en de haagse Zaak
van Brijder. De bevindingen van het keuringsteam worden teruggekoppeld aan de
projecten, waarna in overleg een verbeterplan wordt opgesteld. Bij goede uitvoering
van dat plan, ontvangt de dagbesteding een certificaat. De keuring geeft gebruikers
van de dagbesteding een stem, aldus De Achterban.