Daklozen in politiek

Het Straat Consulaat, de Haagse belangenbehartiger van en voor daklozen, thuislozen en druggebruikers, roert zich in de gemeentepolitiek.

Vaste Straat Consulaat medewerkers Elly Burgering en Joy Falkena staan voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de Haagse stadspartij, op respectievelijk plaats 5 en plaats 19. “Ik sta voor een samenleving waarin ieder mens telt en meebeslist”, vertelt Elly Burgering. “Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar de onderwerpen die aan mijn werk raken: zorg, wonen, drugsbeleid, gezondheid, investeren in educatie en ontwikkeling, innovatieve projecten op deze terreinen en een bestuur wat haar burgers eerlijk en tijdig informeert en betrekt. Voorkomen van dakloosheid in deze rijke, mooie stad moet steeds weer onderwerp van gesprek zijn. Beleid rondom armoede en dakloosheid kan beter en de zorg kan beter. En daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren!”