CultuurSchakel bezorgd over cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag

Vrijdag 24 april ontving CultuurSchakel, samen met andere Haagse culturele instellingen, het advies voor de kunstenplanperiode 2021 – 2024. Veel Haagse instellingen worden hierdoor geraakt. De kunstenplancommissie adviseert voor CultuurSchakel een korting van 10% op de huidige subsidie. Als wethouder Robert van Asten en de gemeenteraad dit advies overnemen, heeft dit directe gevolgen voor cultuuronderwijs en cultuurbeoefening in Den Haag. CultuurSchakel roept dan ook op om de geadviseerde korting niet over te nemen.

De organisatie is verrast door de geadviseerde subsidiekorting van 10% (€ 236.000,-). Dit advies staat haaks op de vraag om investering in cultuuronderwijs en cultuurdeelname in het gemeentelijke beleidskader ‘Zee aan mogelijkheden!’ voor de periode 2021 – 2024.

De korting heeft dan ook directe gevolgen voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag. Bijvoorbeeld voor Haagse verenigingen en initiatiefnemers die deels afhankelijk zijn van de subsidies die CultuurSchakel verleent via haar Subsidieloket, dat nu al jaarlijks overvraagd wordt en nu gekort dreigt te worden met € 100.000,-. Zo kunnen verenigingen in de problemen komen en zal er mogelijk een afname zijn in het aantal voorstellingen en amateurkunstprojecten. Daarnaast zal CultuurSchakel minder tijd kunnen besteden aan de advisering en ondersteuning van bijvoorbeeld dansscholen, festivals, muziekverenigingen en urban makers op gebied van subsidies, ledenwerving, samenwerkingspartners of de programmering van amateurkunstenaars op festivals. Ook voor cultuuronderwijs in het primair en voortgezet onderwijs betekent dit een forse tegenslag. Kinderen en jongeren in Den Haag zullen minder in aanraking komen met kunst en cultuur op school, in het theater of een museum, en scholen moeten rekening houden met minder ondersteuning bij hun cultuuronderwijs. De vaste plek die cultuuronderwijs nu in het Haagse onderwijs heeft verworven wordt daardoor onzeker. De bemiddeling van het cultuuronderwijsaanbod van culturele instellingen voor voortgezet onderwijs dreigt helemaal te verdwijnen.

Kunst en cultuur is van onschatbare waarde voor onze stad. CultuurSchakel wil dat iedereen in Den Haag kan meemaken hoe het is om zélf kunst te beoefenen en je door kunst van anderen te laten verrijken. Daarom werkt CultuurSchakel aan een goed en levendig Haags kunstklimaat binnen kunst en cultuur op school en in de vrije tijd. CultuurSchakel roept daarom de gemeente Den Haag op de korting te heroverwegen.