Actie van Straatconsulaat

Er is jaren te weinig gebouwd en er is inmiddels sprake van woningnood, een woningnood crisis. Woningnood, die velen, maar vooral de zwakste en armste mensen raakt. Zij worden dakloos en wenden zich tot de gemeente voor hulp. Voor nachtopvang, noodopvang. Opvang waar zij volgens de beleidsplannen recht op hebben, omdat zij problemen hebben die zij niet alleen op kunnen lossen.

Maar op zorg wordt al jaren bezuinigd. Jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor ouderen en zorg die bij gemeenten kan worden gevraagd: het wordt te duur is het mantra wat we al jaren horen.

Medewerkers van stichting Straat Consulaat, belangenorganisatie voor dak- en thuislozen in Den Haag, Joy Falkena en Elly Burgering, zien dit al jaren met lede ogen aan.

Joy Falkena: “Het aantal jongeren wat dakloos raakt is in tien jaar tijd verdriedubbeld! Zij worden steeds vaker betrokken, mogen steeds vaker meepraten over bijvoorbeeld het jeugdbeleid, maar het is wel heel ontmoedigend als door maatregelen van andere departementen het probleem alleen maar groeit.”

Dit jaar brengen in Den Haag steeds vaker mensen noodgedwongen de nacht buiten door. Of in kelderboxen, portieken, bootjes, marginale voorzieningen. Mensen die ziek zijn, in de war, mensen van boven de 60 en jongeren.

Elly Burgering: “Wij roepen bestuurders en politici op om arme mensen niet verder uit te kleden en in de kou te zetten. Zorg te duur? Hoezo?! Dit is een keuze, een verdelingsvraagstuk! En zit er echt niet genoeg geld in de schatkist om iedereen in Nederland, zo’n rijk land, een menswaardig bestaan te laten leiden? Waarom laten we de sterkste schouders dan niet meer belasting betalen?”

Bij Straat Consulaat vindt men dat de overheid voor voldoende woningen moet zorgen, regie had moeten pakken. En omdat daarin is gefaald horen zij er nu voor te zorgen dat er voor mensen die dakloos raken fatsoenlijke opvang met goede zorg is. Het gaat om medemensen, burgers van Nederland, met net zo goed als iedereen recht op wonen en waardigheid.

Om op te komen voor die waardigheid roept Straat Consulaat iedereen in Nederland die daklozen een warm hart toedraagt op, om op donderdag 19 december van 10 tot 13 uur bij elkaar te komen op de Hofplaats in Den Haag. Van 11 tot 12 uur worden mensen in de gelegenheid gesteld om op het podium het publiek, maar vooral ook de regering, toe te spreken. Want die zelfde middag van 15:30 tot 18:30 uur vergadert de Tweede Kamer over de maatschappelijke opvang, voor jongeren en voor ouderen.

Joy Falkena: “Ik hoop dat er concrete afspraken worden gemaakt, met concrete doelen. Wat zou het mooi zijn als iedereen weer terecht kan in de nachtopvang! En als er voor alle jongeren ook overdag opvang zou zijn”

Elly Burgering: “Halvering van het aantal daklozen binnen een jaar is ook een mooi doel! Zo niet, dan alle resterende daklozen € 10.000,- op hun rekening, zodat zij zelf onderdak kunnen regelen totdat de beleidsmakers er met elkaar uit zijn.”

Bron: Straatconsulaat.nl