Veroordeelden naar theater

Mensen met een strafblad kunnen gratis naar de muziektheatervoorstelling Murder Ballads, over moord en misdaad.

Het plan om de voorstelling in gevangenissen op te voeren, bleek niet haalbaar
en daarom is voor deze actie gekozen, zo heeft producent Via Rudolphi laten
weten. Makers van het stuk zijn Vincent van Warmerdam en Michel Sluysmans.
“Onze voorstelling laat zien dat een misstap snel begaan is. Een strafblad blijft
je jaren achtervolgen. Bij onze voorstelling hebben mensen met een strafblad
er voor één keer voordeel van.” Acteurs zijn onder meer Peter Blok, Lottie Hellingman
en Viktor Griffioen.

De show draait nog tot eind oktober door heel Nederland, waaronder op 12
oktober in Zoetermeer.