Steeds meer Nederlanders kloppen bij het Rode Kruis aan voor voedselhulp

Het aantal groepen in Nederland dat bij het Rode Kruis
aanklopt voor Voedselhulp stijgt volgens de organisatie
de laatste tijd explosief. Vooral studenten, ondernemers
en alleenstaande ouders vragen volgens het Rode Kruis
vaker om hulp.

‘In mei vorig jaar deelden we zo’n 2.200
boodschappenkaarten en voedselpakketten per week
uit. De komende weken breiden we de hulp uit naar zo’n
6.000 boodschappenkaarten per week. Voor deze hulp
is meer geld nodig en daarom staat giro 5125 open,’
laat de organisatie eind februari weten. Sinds de start
van de coronacrisis geeft het Rode Kruis voedselhulp in
Nederland. Mensen in nood krijgen een kaart waarmee
ze zelf boodschappen kunnen doen, in samenwerking
met verschillende partnerorganisaties in het hele land. De
hulp is bedoeld voor mensen die tijdens de coronacrisis
niet genoeg geld hebben om eten van te betalen, zoals
mensen die niet voor andere hulp in aanmerking komen
of de weg daarnaartoe niet kunnen vinden. In 2020
bestond de groep die hulp nodig had volgens het Rode
Kruis grotendeels uit ongedocumenteerden, dak- en
thuislozen en arbeidsmigranten. ‘Nu kloppen er echter
steeds meer nieuwe groepen aan voor hulp,’ aldus het
Rode Kruis.

www.rodekruis.nl