SCP: Omslag bij gemeenten nodig om deel inwoners écht te bereiken

Gemeenten weten mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein niet altijd goed te bereiken. Daardoor kan een groep kwetsbare mensen erger in de problemen komen dan nodig is. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht wat de oorzaak is en wat gemeenten en dienstverleners kunnen doen om dit te verbeteren. Uit dit onderzoek, dat vandaag verschijnt, blijkt dat er een perspectiefwisseling nodig is in het denken en de werkwijze van veel gemeenten: van niet-gebruik van voorzieningen naar bereik van mensen die ondersteuning het meest nodig hebben.

Het nieuwe onderzoek ‘Zien, luisteren en helpen’ is een vervolg op het SCP-onderzoek ‘Gezien, gehoord en geholpen willen worden’ met ervaringsverhalen van mensen die door hun gemeente niet (voldoende) werden bereikt. Dit zijn vaak kwetsbare mensen met complexe problemen, zoals een combinatie van schulden, gezondheidsproblemen en sociaal isolement. Waar het SCP zich in het eerste onderzoek richtte op de leefwereld van mensen, gaat dit vervolgonderzoek over de systeemwereld: hoe komt het dat gemeenten mensen niet bereiken en wat is daar aan te doen?

Lees hier het onderzoek