Opvang verwarde personen bij politiebureau

Sinds begin mei biedt GGZ-instelling Parnassia Groep opvang aan verwarde personen op het hoofdbureau van politie. Doel van deze ‘Opvang Verwarde Personen’ (OVP) is dat de personen zo snel mogelijk passende zorg krijgen. 24 uur per dag zijn medewerkers aanwezig die meteen kunnen beoordelen en doorverwijzen. Uit een succesvol proefproject bleek dat 89 procent van de verwarde personen direct kon worden doorgeplaatst, tegenover 10 procent die doorstroomde zonder deze opvang. Een bijkomend voordeel is meer veiligheid op straat omdat de politie zich meer op haar kerntaken kan richten. Ook kan GGZ Reclassering Palier sneller in gesprek met verwarde verdachten en zo in een vroeg stadium Openbaar Ministerie adviseren over de afdoening van de strafzaak.