Meer dan 100.000 mensen in 2016 in aanraking met Leger des Heils

Meer dan 100.000 mensen in Nederland kwamen in 2016, voor het eerst of opnieuw, in aanraking met het Leger des Heils. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de organisatie. Meer dan 56.000 daarvan klopten aan om professionele welzijns- of gezondheidszorg. Ruim 17.000 werden begeleid vanuit de jeugdbescherming en reclassering. De overige 30.000 namen deel aan één of meer activiteiten uitgevoerd door andere onderdelen van het Leger des Heils. Lees hier meer.