Luisterlijn Den Haag is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Steeds meer mensen zoeken een luisterend oor bij de Luisterlijn. Afgelopen jaar voerden vrijwilligers van de Luisterlijn zo’n tien pro-cent meer gesprekken dan het jaar ervoor. In 2021 waren dat in totaal 354.000 gesprekken. Het aantal vrijwilligers stijgt alleen niet snel genoeg om de groei in oproepen te kunnen opvangen.

De vrijwilligers voeren dagelijks bijna duizend gesprekken met mensen die angstig zijn, het leven niet meer zien zitten, onzeker zijn of gewoon behoefte hebben aan contact. Alles wat er zich in een mensenleven voor-doet, komt voorbij aan de telefoon of via chat en mail. Ieder gesprek is dan ook anders, vertelt vrijwilliger Dirk: “Een gesprek kan gaan over schijnbaar onbelangrijke zaken, als een praatje over de heg waarin ik de rol van buur-man vervul. Soms met mensen die al dagen niemand hebben gesproken en gewoon even hun verhaal kwijt willen. Maar ik luister ook naar de worstelin-gen van het leven. Gezondheidsproblemen, gedoe met instanties, ruzie in de familie, kinderen die op het slechte pad zijn geraakt.’’

De Luisterlijn is dag en nacht bereik-baar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon (088 0767 000), chat of mail (deluisterlijn.nl). Door te luisteren helpen bijna 1.500 getrainde vrijwilli-gers zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. De Luisterlijn bestaat al meer dan zestig jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kijk voor meer info op www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk