Help Maurice de zomer door


Drie jaar kwam Scheveninger Maurice van der Toorn wekelijks bij de Voedselbank. Eind mei voor het laatst. Niet omdat hij de voedselhulp niet meer nodig heeft, maar omdat na drie jaar geen pakketten worden verschaft. “Dat komt omdat de meeste mensen na drie jaar wel uit de schulden zijn, maar ik ben helaas nog niet schuldenvrij omdat ik nooit in aanmerking ben gekomen voor schuldsanering. Hij is niet de enige. In de Haagse praktijk worden meer aanvragen geweigerd dan geaccepteerd. “Wanneer een cliënt 3 jaar gebruik maakt van de voedselbank, dan nemen we altijd contact op met de hulpverlener om te kijken hoe de situatie op dat moment is. Samen bespreken we dan of cliënt zelfstandig verder kan of toch nog langer geholpen dient te worden”, vertelt Brenda Roos van de Voedselbank Haaglanden. Over het specifieke geval van Maurice van der Toorn doet ze geen uitspraken. Maar ze geeft wel aan dat het aantal pakketten beperkt is en de aanvragen toenemen. Er moet dus worden geselecteerd. “We moeten op een gegeven moment echt heel kritisch kijken aangezien er steeds weer een nieuwe groep nieuwkomers voor de voedselbank is, die ook dringend ondersteuning van de voedselbank nodig heeft.” Maurice van der Toorn begrijpt dat wel en neemt de Voedselbank niets kwalijk. “Dankzij hun steun heb ik drie jaar goed kunnen eten. Veel gezonder dan ik voorheen zelf at want er zaten groenten in die pakketten. Ik weet nu hoe ik die klaar moet maken.” Hoe het voor hem verder moet, weet hij even niet. “Ik heb nog een voorraadje blikken en daarna moeten we maar even zien.” Iedereen die Maurice van der Toorn wil helpen met blikken of juist verse producten, kan zich melden bij de redactie van Straatnieuws! Wij zorgen dan dat het eten bij Maurice terecht komt. Mail: redactie@haagsstraatnieuws.nl, telefoon: 070 363 18 21.