Gemeente Den Haag gaat 2.450 bomen planten

De gemeente Den Haag gaat de komende maanden
2.450 bomen planten in de openbare ruimte. Eind
2021 gaan er, verdeeld over alle stadsdelen, maar liefst
1.700 bomen de grond in. Tussen kerst en april 2022
plant de gemeente nog zo’n 750 bomen.

De beste tijd om bomen of struiken te planten is
in de herfst en de winter, aldus Het Haagse Groen.
“We planten bomen in het najaar omdat zij dan geen
bladeren dragen. Zo kan de boom al zijn energie richten
op de wortelgroei,” vertelt Paul Boeters, een van de
bomenexperts bij de gemeente. “Dus ook mensen met
een tuin kunnen het beste de komende weken struiken
of bomen planten.” Zodra het kwik onder nul daalt,
pauzeren de werkzaamheden even om de jonge bomen
te beschermen.

Rood gekleurde top
Op de plekken waar nieuwe bomen komen, staan nu
al boompalen met een rood gekleurde top. “Zo maken
we omwonenden duidelijk dat er in de winterperiode
een nieuwe boom wordt geplant. En voor collega’s
op de waterwagen is het duidelijk dat zij deze bomen
extra water moeten geven. De bomen krijgen een
plastic gietrand waardoor het water goed bij de wortels
terechtkomt,” legt Boeters uit.
(hethaagsegroen.nl)