Den Haag FM zamelt 6.034 cadeaus in voor Sintervoorieder1

Eind vorige maand zijn uiteindelijk 6.034 cadeautjes binnengebracht
bij Den Haag FM. De lokale radiozender was vijf dagen lang te vinden
in het gebouw van Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat. De
cadeaus werden geschonken aan de stichting Sintvoorieder1 en zijn
onder andere bedoeld voor kinderen van wie de ouders afhankelijk
zijn van de Voedselbank en kinderen in opvanghuizen. De cadeautjes
worden door de stichting gesorteerd en er wordt voor gezorgd dat de
kinderen binnenkort ook een presentje met Sinterklaas krijgen. Lezers
van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam deden ook mee. Via donaties
konden we uiteindelijk 24 cadeautjes schenken bij Den Haag FM!
Heel erg bedankt!